Pavel Šturm

Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.

Funkce
  • Studentské mobility (Agenda) - Fonetický ústav
Konzultační hodiny
  • úterý 10:30-12:30 (místnost č. 12, hl. budova) - od října
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 12

CurriculumVýukaPublikaceGrantyZávěrečné práce

Absolvovaná VŠ

2017 – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Fonetika (Ph.D.)
2013 – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor fonetika (Mgr.)
2011 – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor fonetika – anglistika a amerikanistika (Bc.)

Zaměstnavatel

od r. 2017: odborný asistent – Fonetický ústav, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
od r. 2013: asistent – Fonetický ústav, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Odborné zaměření

Mé hlavní vědecké zájmy leží v oblasti cizineckého přízvuku a osvojování cizího jazyka, zejména pak angličtiny českých mluvčích. Kromě toho se věnuji fonetické podstatě slabiky a určování slabičných hranic, fonologickým aspektům řeči, srovnávání zvukových systémů různých jazyků. V neposlední řadě se též zabývám mapováním dějin české fonetiky v evropském kontextu.

Knihy, editace monografií, kapitoly v monografiích8

Volín, J., Antolík, T. K., Skarnitzl, R., & Šturm, P. (2022). Vowel accentedness in the light of internal and external competence assessment. In: Sardegna, V. G., & Jarosz, A. (Eds), Theoretical and practical developments in English speech assessment, research, and training. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98218-8_11

Šturm, P. (2017). Určování slabičných hranic v češtině. Nepublikovaná dizertační práce. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Skarnitzl, R., Šturm, P. & Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.

Šturm, P. (2015). Complexity in the articulation of Czech alveolar consonants. In: Niebuhr, O. a Skarnitzl, R. (Eds.), Tackling the Complexity in Speech, 75–95. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Skarnitzl, R., Lazárková, D., Nechanský, T. & Šturm, P. (2014). Vokalické formanty. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 21–48. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Recenzované články

Obstová, Z., Šturm, P., Skarnitzl, R., Čermák, P., & Hricsina, J. (2022). Ráz ve španělštině, italštině a portugalštině českých mluvčích. Časopis pro moderní filologii, 104(2), 159–176. pdf https://doi.org/10.14712/23366591.2022.2.1

Skarnitzl, R., Čermák, P., Šturm, P., Obstová, Z., & Hricsina, J. (2022). Glottalization and linking in the L2 speech of Czech learners of Spanish, Italian and Portuguese. Second Language Research, 38(4), 941–963. https://doi.org/10.1177/02676583211015803

Hejná, M., Šturm, P., Tylečková, L. & Bořil, T. (2021). Normophonic breathiness in Czech and Danish: Are females breathier than males? Journal of Voice, 35(3), 498.e1−498.e22. pdf

Volín, J. & Šturm, P. (2020). Melodie české doplňovací otázky. Naše řeč, 103(4), 337–351.

Volín, J. & Šturm, P. (2019). Fundamental frequency tracks of question-word questions in natural and synthetic speech. Akustické listy, 25(3-4), 3–9. pdf

Šturm, P. (2019). The birth of an institute: A centennial jubilee of Prague’s Institute of Phonetics. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2/2019, 9–26. pdf

Šturm, P. & Tylečková, L. (2019). Dialectal differences in voicing assimilation patterns: The case of Moravian Czech English. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2/2019, 129–143. pdf

Šturm, P. (2018). Experimental evidence on the syllabification of two-consonant clusters in Czech. Journal of Phonetics, 71, 126–146. pdf

Šturm, P. (2018). K osmdesátinám profesorky Zdeny Palkové. Časopis pro moderní filologii, 100(2), 285–287. pdf

Jakšič, J. & Šturm, P. (2017). Accents of English at Czech schools: Students’ attitudes and recognition skills. Research in Language, 15, 353–369. pdf

Skarnitzl, R. & Šturm, P. (2017). Voicing assimilation in Czech and Slovak speakers of English: Interactions of segmental context, language and strength of foreign accent. Language and Speech, 60, 427–453.

Šturm, P. (2017). Segmental duration as a cue to syllable boundaries in Czech. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 121–137. pdf

Šturm, P. & Lukeš, D. (2017). Fonotaktická analýza obsahu slabik na okrajích českých slov v mluvené a psané řeči. Slovo a slovesnost, 78(2), 99–118.

Volín, J. & Šturm, P. (2016). Pevný bod pro zkoumání řečového rytmu. Naše řeč, 99, 92–100.

Šturm, P. & Volín, J. (2016). P-centres in natural disyllabic Czech words in a large-scale speech-metronome synchronization experiment. Journal of Phonetics, 55, 38–52.

Skarnitzl, R. & Šturm, P. (2016). Pre-fortis shortening in Czech English: A production and reaction-time study. Research in Language, 14, 1–14.

Skarnitzl, R. & Šturm, P. (2014). Assimilation of voicing in Czech speakers of English: The effect of the degree of accentedness. Research in Language, 12, 199–208. pdf

Šturm, P. & Volín, J. (2013). Morfologická informace a mentální zpracování souvislé řeči v češtině. Československá psychologie, 2013/6, 569–580.

Šturm, P. & Volín, J. (2012). Měření reakčních dob u experimentů s akustickými podněty. Akustické listy, 18(2-4), 25–30.

Šturm, P. & Volín, J. (2012). Syllables versus phones in a word–monitoring experiment. Studie z aplikované lingvistiky, 1–2/2012, 25–34.

Konferenční příspěvky a další články

Volín, J., Svatošová, M., & Šturm, P. (2022). Fundamental frequency variation in polarity questions of Czech. In: Proceedings of Speech Prosody 2022, 852–856. pdf https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2022-173

Šturm, P., Skarnitzl, R., & Nechanský, T. (2021). Prosodic accommodation in face-to-face and telephone dialogues. In: Proceedings of Interspeech 2021, 1444–1448. pdf https://doi.org/10.21437/Interspeech.2021-130

Jespersen, A.B., Šturm, P., & Hejná, M. (2021). On the feasibility of the Danish model of intonational transcription: Phonetic evidence from Jutlandic Danish. In: Proceedings of Interspeech 2021, 2611–2615. pdf https://doi.org/10.21437/Interspeech.2021-190

Šturm, P. & Volín, J. (2019). Perceptual evaluation of early versus late F0 peaks in the intonation structure of Czech question-word questions. In: Proceedings of Interspeech 2019, Graz, 1976-1980. pdf

Šturm, P. (2019). Prague’s Institute of Phonetics celebrates 100 years. The Phonetician, 116, 59-60.

Šturm, P. (2019). The contribution of Czech phonetics to laryngeal investigation. In: Proceedings of the 19th International Congress of Phonetic Sciences, Melbourne, Australia 2019, 1903–1907. Canberra: ASSTA. pdf

Bořil, T., Šturm, P., Skarnitzl, R. & Volín, J. (2017). Effect of formant and F0 discontinuity on perceived vowel duration: Impacts for concatenative speech synthesis. In: Proceedings of Interspeech 2017, 2998–3002. pdf

Zima, P. & Šturm, P. (2016). Remarks on segmental and suprasegmental roles of tones in Dendi-Songhay grammar. In: Zima, P. (Ed.), Europe and the Others: Occasional Research Bulletin, 73–93. München: LINCOM.

Šturm, P. (2015). The Prague historical collection of tuning forks: A surviving replica of the Koenig tonometre. In: Hoffmann, R. a Trouvain, J. (Eds.), Proceedings of the First International Workshop on the History of Speech Communication Research, 95–105. Dresden: TUDpress.

Churaňová, E., Šturm, P. & Weingartová, L. (2015). Changes in segmental timing in slow and fast metronome-synchronized speech. In: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, 301. Glasgow: University of Glasgow.

Šturm, P. (2015). International phonetic congresses: The shift in research practices and areas of interest over 44 years. In: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, 182. Glasgow: University of Glasgow.

Weingartová, L., Churaňová, E. & Šturm, P. (2014). Transitions, pauses and overlaps: Temporal characteristics of turn-taking in Czech. In: Proceedings of Speech Prosody 2014, 502–506. Dublin: TCD.

Volín, J., Churaňová, E. & Šturm, P. (2014). P-centre position in natural two-syllable Czech words. In: Proceedings of Speech Prosody 2014, 920–924. Dublin: TCD.

Skarnitzl, R., Šturm, P. & Machač, P. (2013). The phonological voicing contrast in Czech: An EPG study of phonated and whispered fricatives. In: Proceedings of Interspeech 2013, 3191–3195. pdf

Šturm, P. & Skarnitzl, R. (2011). The open front vowel /æ/ in the production and perception of Czech students of English. In: Proceedings of Interspeech 2011, 1161–1164. pdf

Machač, P. & Šturm, P. (2010). The phonological contrast of voicing in whispered Czech and its phonetic correlates – a preliminary study. In: Vích, R. (Ed.), 20th Czech-German Workshop – Speech Processing, 34–43. Praha.

Přednášky

Šturm, P. (2018). Assimilation of voicing in second language acquisition. Přednáška Aarhus University, 21. září 2018.

Šturm, P. (2015). Mýty a fakta o lidské řeči pro zvídavé. Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 3. listopadu 2015.

Skarnitzl, R. & Šturm, P. (2015). Fonetické bádání o řeči včera a dnes. Přednáška a výstava v rámci Dne vědy Filozofické fakulty UK, 25. března 2015.

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Pavel Šturm