Radek Skarnitzl

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

Funkce
  • ředitel (vedoucí) - Fonetický ústav
  • Lokální web (Agenda) - Fonetický ústav
  • Studentské žádosti (Agenda) - Fonetický ústav
  • Spisová služba (Agenda) - Fonetický ústav
  • Státní zkoušky (Agenda) - Fonetický ústav
  • předseda (vedoucí) - Evaluační komise
Konzultační hodiny
  • 21. a 28. května 10:30 - 11:30, dále dle domluvy
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 13

CurriculumVýukaPublikaceGrantyZávěrečné práce

https://orcid.org/0000-0002-5682-1962 

Odborné zaměření

K mým hlavním zájmům patří dvě oblasti pohybující se na pomezí fonetiky a dalších věd. Za prvé se jedná o výzkum různých aspektů spojených s cizineckým přízvukem, zejména s českou angličtinou. Kromě zjišťování, co to vlastně česká angličtina je a jaké jsou její fonetické vlastnosti, se zaměřuji na zkoumání vlivu přítomnosti konkrétních výslovnostních jevů na hodnocení mluvčího v komunikaci. Věnuji se i didaktice výslovnosti angličtiny, zejména osvojování jejích prozodických vlastností. Druhou oblastí mého zájmu jsou možnosti identifikace mluvčího z řečového signálu (forenzní fonetika), zejména ve vztahu k maskování hlasu. Kromě těchto aplikovanějších oblastí zkoumám i akustické vlastnosti češtiny, zejména jejích prozodických vlastností.

 

V letech 2020-2022 jsem působil jako šéfredaktor časopisu Studie z aplikované lingvistiky.

V současné době jsem editorem International Journal of Speech, Language and the Law.

Absolvovaná VŠ

2012 (doc.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor obecná lingvistika
2008 (Ph.D.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor fonetika
2002 (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor anglický jazyk a literatura – německý jazyk

Zaměstnavatel

od 2002 Fonetický ústav FF UK (2002 asistent, 2004 odborný asistent, 2012 docent)
2012 – 2015 Metropolitní univerzita Praha (Katedra anglofonních studií)
2007 – 2011 Economia, a.s., šéfredaktor časopisu Business Spotlight

Akademické funkce

od 2022 předseda Evaluační komise FF UK
2018 – 2022 koordinátor FF UK pro hodnocení tvůrčí činnosti
od 2017 člen Akademického senátu FF UK
2014 – 2016 člen Akademického senátu FF UK, Legislativní komise a Komise pro vědu FF UK
2012 – 2014 proděkan pro přijímací řízení a další vzdělávání FF UK
2010 – 2012 člen Akademického senátu FF UK a Komise pro vědu FF UK

Působení v zahraničí

studijní stáž na St. Patrick’s College v Irsku (září 2000 – prosinec 2000)
11/2004 – Institut für Angewandte Physik, Goethe Universität, Frankfurt am Main, Německo – vědecký pobyt
5-6/2008 – School of Psychology, University of Liverpool, Velká Británie – vědecký pobyt
12/2015 – Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Polsko – vědecký pobyt
1-2/2022 – University of South Denmark, Sønderborg, Dánsko – vědecký pobyt

Členství v organizacích

International Phonetic Association (IPA)
International Speech Communication Association (ISCA)
International Association for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA)
Center for Forensic Phonetics and Acoustics (CFPA)
Poradní sbor ministra spravedlnosti pro metodologii forenzních oborů

Knihy, editace monografií, kapitoly v monografiích

Volín, J., Antolík, T. K., Skarnitzl, R., & Šturm, P. (2022). Vowel accentedness in the light of internal and external competence assessment. In: Sardegna, V. G., & Jarosz, A. (Eds), Theoretical and practical developments in English speech assessment, research, and training. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98218-8_11

Vonzová, V. & Skarnitzl, R. (2021). Integrating prosodic features in a children’s English course. In: Kirkova-Naskova, A., Henderson, A. & Fouz-González, J. (Eds.), English Pronunciation Instruction: Research-based insights, 306–326. John Benjamins.

Paillereau, N. & Skarnitzl, R. (2020). An acoustic-perceptual study on Czech monophthongs. In: Radeva-Bork, T. & Kosta, P. (Eds.), Current Developments in Slavic Linguistics. Twenty Years After, 453–465. Berlin: Peter Lang.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2018). Segmentální plán češtiny. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Skarnitzl, R. & Volín, J. (2018). Fonetický aspekt verbální komunikace. In: Neubauer, K. a kol., Kompendium klinické logopedie, 122–169. Praha: Portál.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (Eds.) (2018). The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Volín, J., Skarnitzl, R. & Henderson, A. (2018). Perceptual impact of foreign-accented speech. In: Volín, J. & Skarnitzl, R. (Eds.), The Pronunciation of English by Speakers of Other Languages, 73–94. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Skarnitzl, R., Šturm, P. & Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis řeči. Praha: Karolinum.

Niebuhr, O. & Skarnitzl, R. (Eds.) (2015). Tackling the Complexity in Speech. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Niebuhr, O. & Skarnitzl, R. (2015). The door frame structure of speech sciences. In: Niebuhr, O. & Skarnitzl, R. (Eds.), Tackling the Complexity in Speech, 9–23. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. pdf

Skarnitzl, R., Vaňková, J. & Bořil, T. (2015). Optimizing the extraction of vowel formants. In: Niebuhr, O. & Skarnitzl, R. (Eds.), Tackling the Complexity in Speech, 165–182. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Skarnitzl, R. (Ed.) (2014). Fonetická identifikace mluvčího. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Skarnitzl, R. (2014). Forenzní fonetika. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 11–20. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Skarnitzl, R., Lazárková, D., Nechanský, T. & Šturm, P. (2014). Vokalické formanty. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 21–48. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Skarnitzl, R. & Hývlová, D. (2014). Statistický popis hodnot základní frekvence. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 49–64. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Skarnitzl, R. (2011). Znělostní kontrast nejen v češtině. Praha: Nakladatelství Epocha.

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2009). Principles of Phonetic Segmentation. Praha: Nakladatelství Epocha.

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2009). Fonetická segmentace hlásek. Praha: Nakladatelství Epocha.

 

Recenzované články

Bureš, Z., Profant, O., Sommerhalder, N., Skarnitzl, R., Fuksa, J., & Meyer, M. (2024). Speech intelligibility and its relation to auditory temporal processing in Czech and Swiss German subjects with and without tinnitus. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 281, 1589–1595. https://doi.org/10.1007/s00405-023-08398-8

Skarnitzl, R., & Rálišová, D. (2023). Phonetic variation of Irish English /t/ in the syllabic coda. Journal of the International Phonetic Association, 53(3), 728–747. https://doi.org/10.1017/S0025100321000347 doprovodná stránka se zvukovými ukázkami

Skarnitzl, R. (2022). O fonetické identifikaci mluvčího ve forenzním kontextu. Naše řeč, 105(3), 117–132. doprovodná stránka

Skarnitzl, R., & Hledíková, H. (2022). Prosodic phrasing of good speakers in English and Czech. Frontiers in Psychology, 13, 857647. pdf https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.857647

Henderson, A. J., & Skarnitzl, R. (2022). “A better me”: Using acoustically modified learner voices as models. Language Learning & Technology, 26(1), 1–21. pdf http://hdl.handle.net/10125/73462

Obstová, Z., Šturm, P., Skarnitzl, R., Čermák, P., & Hricsina, J. (2022). Ráz ve španělštině, italštině a portugalštině českých mluvčích. Časopis pro moderní filologii, 104(2), 159–176. pdf https://doi.org/10.14712/23366591.2022.2.1

Skarnitzl, R., Čermák, P., Šturm, P., Obstová, Z., & Hricsina, J. (2022). Glottalization and linking in the L2 speech of Czech learners of Spanish, Italian and Portuguese. Second Language Research, 38(4), 941–963. https://doi.org/10.1177/02676583211015803

Bořil, T., Šturm, P., Skarnitzl, R., Hévrová, M., & Köpke, B. (2022). The effect of non-conclusive melodic rises on Czech speech sounding French. Linguistica Pragensia,1/2022,125–141. pdf https://doi.org/10.14712/18059635.2022.1.7

Nechanský, T., Bořil, T., Houzar, A., & Skarnitzl, R. (2022). The impact of mismatched recordings on an automatic-speaker-recognition system and human listeners. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 1/2022, 11–22. pdf https://doi.org/10.14712/24646830.2022.25

Houzar, A., & Skarnitzl, R. (2022). Intra- and inter-speaker variability of vowel space using three different formant extraction methods. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 1/2022, 83–95. pdf https://doi.org/10.14712/24646830.2022.30

San Segundo, E. & Skarnitzl, R. (2021). A Computer-based tool for the assessment of voice quality through Visual Analogue Scales: VAS-Simplified Vocal Profile Analysis. Journal of Voice, 35(3), 497.e9–497.e21. pdf  https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2019.10.007

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2020). Stability of phonetic features in Czech plosives in spontneous speech. Studie z aplikované lingvistiky, 11(2), 16–36.

Skarnitzl, R., Asiaee, M. & Nourbakhsh, M. (2019). Tuning the performance of automatic speaker
recognition in different conditions: Effects of language and simulated voice disguise. International Journal of Speech, Language and the Law, 26(2), 209–229. http://dx.doi.org/10.1558/ijsll.39778

Skarnitzl, R. & Rumlová, J. (2019). Phonetic aspects of strongly-accented Czech speakers of English. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2/2019, 109–128. pdf https://doi.org/10.14712/24646830.2019.21

Bořil, T. & Skarnitzl, R. (2019). Discontinuities in fundamental frequency: When do they really matter in synthetic speech? Akustické listy, 25, 4–9. pdf

Tylečková, L. & Skarnitzl, R. (2019). The mapping of voice parameters in connected speech of healthy Common Czech male speakers. Akustické listy, 25, 10–18. pdf

Skarnitzl, R. (2018). Fonetická realizace slovního přízvuku u delších slov v češtině. Slovo a slovesnost, 79, 199–216.

Brabcová, K. & Skarnitzl, R. (2018). Foreign or native-like? The attitudes of Czech EFL learners towards accents of English and their use as pronunciation models. Studie z aplikované lingvistiky, 9, 38–50. pdf

Černá, M. & Skarnitzl, R. (2018). Fonetická transkripce a její využití v logopedické praxi. Listy klinické logopedie, 3, 3–9. pdf

Skarnitzl, R. (2018). Alofonická variabilita v češtině z pohledu řečové syntézy. Akustické listy, 24, 15–20.

Skarnitzl, R. & Šturm, P. (2017). Voicing assimilation in Czech and Slovak speakers of English: Interactions of segmental context, language and strength of foreign accent. Language and Speech, 60, 427–453. https://doi.org/10.1177/0023830916654509

Skarnitzl, R. & Vaňková, J. (2017). Fundamental frequency statistics for male speakers of Common Czech. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 7–17. pdf

Hanzlíková, D. & Skarnitzl, R. (2017). Credibility of native and non-native speakers of English revisited: Do non-native listeners feel the same? Research in Language, 15, 285–298. pdf

Růžičková, A. & Skarnitzl, R. (2017). Voice disguise strategies in Czech male speakers. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 19–34. pdf

Tylečková, L., Prokopová, Z. & Skarnitzl, R. (2017). The effect of voice quality on hiring decisions. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 109–120. pdf

Skarnitzl, R. (2016). Co dokáže náš hlas? Fonetický pohled na variabilitu řečové produkce. Slovo a smysl, 26, 97–115. pdf

Skarnitzl, R. & Šturm, P. (2016). Pre-fortis shortening in Czech English: A production and reaction-time study. Research in Language, 14, 1–14.

Berkovcová, Z., Černikovská, Š. & Skarnitzl, R. (2016). Vliv temporálních manipulací na vnímání kompetence mluvčího. Studie z aplikované lingvistiky, 7, 7–19. pdf

Skarnitzl, R. (2014). O slovním přízvuku na jednoslabičných předložkách v češtině. Naše řeč, 97, 78–91. pdf

Skarnitzl, R. & Šturm, P. (2014). Assimilation of voicing in Czech speakers of English: The effect of the degree of accentedness. Research in Language, 12, 199–208. pdf

Volín, J., Poesová, K. & Skarnitzl, R. (2014). The impact of rhythmic distortions in speech on personality assessment. Research in Language, 12, 209–216. pdf

Skarnitzl, R. (2013). Asymmetry in the Czech alveolar stops: An EPG study. AUC Philologica 1/2014, Phonetica Pragensia XIII, 101–112. pdf

Skarnitzl, R. & Bartošová, P. (2013). Výzkum lingvální artikulace pomocí elektropalatografie na příkladu českých palatálních exploziv. Naše řeč, 96, 246–258. pdf

Volín, J., Weingartová, L. & Skarnitzl, R. (2013). Spectral characteristics of schwa in Czech accented English. Research in Language, 11, 31–39. pdf

Lukeš, D., Fejlová, D. & Skarnitzl, R. (2013). Variability of Czech alveolar plosives: A locus equation perspective. AUC Philologica 1/2014, Phonetica Pragensia XIII, 21–31. pdf

Skarnitzl, R. (2012). Dvojí i v české výslovnosti. Naše řeč, 95, 141–153. pdf

Skarnitzl, R. & Volín, J. (2012). Referenční hodnoty vokalických formantů pro mladé dospělé mluvčí standardní češtiny. Akustické listy, 18, 7–11. pdf

Skarnitzl, R. & Machač, P. (2012). Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích. Naše řeč, 95, 3–14.

Volín, J., Uhrinová, M. & Skarnitzl, R. (2012). The effect of word-initial glottalization on word monitoring in Slovak speakers of English. Research in Language, 10, 173–181. pdf

Matoušek, J., Skarnitzl, R., Tihelka, D. & Machač, P. (2012). Removing preglottalization from unit-selection synthesis: Towards the linguistic naturalness of synthetic Czech speech. IAENG International Journal of Computer Science, 39, 123–130. pdf

Heranová, J. & Skarnitzl, R. (2011). Využití harmonicity při fonetické segmentaci řeči. Akustické listy, 17, 3–9. pdf

Skarnitzl, R. (2010). Prague Phonetic Corpus: status report. AUC Philologica 1/2009, Phonetica Pragensia XII, 65–67.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2010). The strength of foreign accent in Czech English under adverse listening conditions. Speech Communication, 52, 1010–1021.

Skarnitzl, R. & Machač, P. (2010). Domain-initial coordination of phonation and articulation in Czech radio speech. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1/2009, Phonetica Pragensia XII, 21–35. pdf

Skarnitzl, R. (2008). Vowel nasalance in Czech and English. AUC Philologica 2/2007, Phonetica Pragensia XI, 131–143.

Duběda, T. & Skarnitzl, R. (2004). Prosodic analysis and manipulation demonstrated on the Praat software. Akustické listy, 10(1), 12–17.

 

Konferenční příspěvky a další články

Houzar, A., Nechanský, T., & Skarnitzl, R. (2023). The effect of targeted voice manipulations on long-term acoustic characteristics. In: Proceedings of the 20th ICPhS, 3857–3861.

Čtvrtečková, L., Fischer, O., & Skarnitzl, R. (2023). Pronunciation of Czech secondary school English teachers and their cognition about pronunciation. In: A. Henderson & A. Kirkova-Naskova (Eds.), Proceedings of the 7th International Conference on English Pronunciation: Issues and Practices, 31–45. link

Kalvodová, L., & Skarnitzl, R. (2023). Production and perception aspects of weak forms in Czech-accented English. In: A. Henderson & A. Kirkova-Naskova (Eds.), Proceedings of the 7th International Conference on English Pronunciation: Issues and Practices, 108–121. link

Volín, J., & Skarnitzl, R. (2022). The impact of prosodic position on post-stress rise in three genres of Czech. In: Proceedings of Speech Prosody 2022, 505–509. pdf https://doi.org/10.21437/SpeechProsody.2022-103

Šturm, P., Skarnitzl, R., & Nechanský, T. (2021). Prosodic accommodation in face-to-face and telephone dialogues. In: Proceedings of Interspeech 2021, 1444–1448. pdf https://doi.org/10.21437/Interspeech.2021-130

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2020). Accent-groups vs. stress-groups in Czech clear and conversational speech. In: Proceedings of Speech Prosody 2020, 695–699. pdf

Skarnitzl, R. (2020). Becoming a Pronunciation Teacher (recenze). Studie z aplikované lingvistiky, 11(2), 90–93.

Skarnitzl, R. & Volín, J. (2019). The effect of durational cues on the reassignment of a syllable in the metrical structure of Czech sentences. In: Proceedings of the 19th ICPhS, 2891–2895. pdf

Niebuhr, O. & Skarnitzl, R. (2019). Measuring a speaker’s acoustic correlates of pitch – but which? A contrastive analysis for perceived speaker charisma. In: Proceedings of the 19th ICPhS, 1774–1778. pdf

Chládková, K., Černá, M., Paillereau, N., Skarnitzl, R. & Oceláková, Z. (2019). Prenatal infant-directed speech: vowels and voice quality. In: Proceedings of the 19th ICPhS, 1525–1529. pdf

Asiaee, M., Nourbakhsh, M. & Skarnitzl, R. (2018). Coronal stops in Persian: An electropalatographic study. In: M. Nourbakhsh, H. Asadi & M. Asiaee (Eds.), Proceedings of the First International Conference on Laboratory Phonetics and Phonology, 37–44. Tehran: Neveesh Parsi Publications.

Niebuhr, O., Skarnitzl, R. & Tylečková, L. (2018). The acoustic fingerprint of a charismatic voice – Initial evidence from correlations between long-term spectral features and listener ratings. In: Proceedings of Speech Prosody 2018, 359–363. pdf

Průchová, T., Růžičková, A. & Skarnitzl, R. (2018). Description of voices by naïve listeners: Does guided instruction help? In: Proceedings of IAFPA 2018.

Nechanský, T. & Skarnitzl, R. (2018). Filled pauses as forensic parameters: Individual and cross-accent variation in Czech. In: Proceedings of IAFPA 2018.

Skarnitzl, R. & Eriksson, A. (2017). The acoustics of word stress in Czech as a function of speaking style. In: Proceedings of Interspeech 2017, 3221–3225. pdf

Bořil, T., Šturm, P., Skarnitzl, R. & Volín, J. (2017).  Effect of formant and F0 discontinuity on perceived vowel duration: Impacts for concatenative speech synthesis. In: Proceedings of Interspeech 2017, 2998–3002. pdf

Jůzová, M., Tihelka, D. & Skarnitzl, R. (2017). Last syllable unit penalization in unit selection TTS. In: K. Ekštein & V. Matoušek (Eds.), Proceedings of the 20th International Conference on Text, Speech and Dialogue, 317–325. Cham: Springer International Publishing.

Skarnitzl, R. & Růžičková, A. (2017). The malleability of speech production: An examination of sophisticated voice disguise. In: Proceedings of IAFPA 2017.

Bořil, T. & Skarnitzl, R. (2016). Tools rPraat and mPraat: Interfacing phonetic analyses with signal processing. In: P. Sojka, A. Horák, I. Kopeček a K. Pala (Eds.), Proceedings of the 19th International Conference on Text, Speech and Dialogue, 367–374. Cham: Springer International Publishing. manuscript pdf

Skarnitzl, R. & Vaňková, J. (2016). Population statistics of Common Czech: F0 in multi-style tasks and voice disguise strategies. In: Proceedings of IAFPA 2016.

Skarnitzl, R. (2015). Česko-německý workshop o řečové komunikaci. Časopis pro moderní filologii, 97, 225–226.

Skarnitzl, R., Vaňková, J. & Nechanský, T. (2015). Speaker discrimination using formant trajectories from casework recordings: Can LDA do it? In: Proceedings of the 18th ICPhS, paper 207. pdf

Vaňková, J. & Skarnitzl, R. (2014). Within- and between-speaker variability of parameters expressing short-term voice quality. In: Proceedings of Speech Prosody 2014, 1081–1085. pdf

Vaňková, J., Bořil, T. & Skarnitzl, R. (2014). Stability of short-term voice quality parameters in GSM. In: Proceedings of IAFPA 2014.

Skarnitzl, R., Šturm, P. & Machač, P. (2013). The phonological voicing contrast in Czech: An EPG study of phonated and whispered fricatives. In: Proceedings of Interspeech 2013, 3191–3195. pdf

Fejlová, D., Lukeš, D. & Skarnitzl, R. (2013). Formant contours in Czech vowels: Speaker-discriminating potential. In: Proceedings of Interspeech 2013, 3182–3186. pdf

Skarnitzl, R., Vaňková, J. & Weingartová, L. (2012). Speaker discrimination using short- and long-term segmental information in vowels. In: Proceedings of IAFPA 2012.

Legát, M. & Skarnitzl, R. (2012). The role of nasal contexts on quality of vowel concatenations. In: P. Sojka, A. Horák, I. Kopeček a K. Pala (Eds.), Proceedings of the 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue, 551–558. Berlin Heidelberg: Springer Verlag. pdf

Tihelka, D., Hanzlíček, Z., Machač, P., Skarnitzl, R. & Matoušek J. (2012). On the impact of labialization contexts on unit selection speech synthesis. In: Proceedings of IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, 187–192.

Matoušek, J., Skarnitzl, R., Tihelka, D. & Machač, P. (2011). Towards linguistic naturalness of synthetic speech. In: Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science, 561–566.

Šturm, P. & Skarnitzl, R. (2011). The open front vowel /æ/ in the production and perception of Czech students of English. In: Proceedings of Interspeech 2011, 1161–1164. pdf

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2010). Suprasegmental acoustic cues of foreignness in Czech English. In: Odyssey 2010: The Speaker and Language Recognition Workshop, 271–278. Brno: VUT. pdf

Zíková, M. & Skarnitzl R. (2010). Prosodic aspects of the Czech demonstrative pronoun „ten“. In: R. Vích (Ed.), 20th Czech-German Workshop – Speech Processing, 29–33. Praha: ÚFE AV ČR.

Skarnitzl, R. (2009). Challenges in segmenting the Czech lateral liquid. In: A. Esposito a R. Vích (Eds.), Cross-Modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions, 162–172. Lecture Notes in Artificial Intelligence 5641. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Podlipský, V. J., Skarnitzl, R. & Volín, J. (2009). High front vowels in Czech: A contrast in quantity or quality? In: Proceedings of Interspeech 2009, 132–135. pdf

Skarnitzl, R. & Machač, P. (2009). Kohlerovy úvodníky a vize české fonetiky. Naše řeč, 92, 263–267.

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2009). Phonetic analysis of parasitic speech sounds. In: Vích, R. (Ed.), 19th Czech-German Workshop – Speech Processing, 61–68.

Matoušek, J., Skarnitzl, R., Machač, P. & Trmal, J. (2009). Identification and automatic detection of parasitic speech sounds. In: Proceedings of Interspeech 2009, 876–879. pdf

Skarnitzl, R. (2008). Koartikulační vliv nazálních konsonantů na jejich segmentální okolí v češtině a v angličtině. Praha: Fonetický ústav FF UK. (nepublikovaná disertační práce)

Skarnitzl, R. (2008). Nazalita v řeči rozhlasových moderátorů. Čeština doma a ve světě, 1-2/2008, 97–102.

Skarnitzl, R. & Poesová, K. (2008). Typology of voicing changes in Czech English. In: A. Grmelová, L. Dušková, M. Farrell a R. Pípalová (Eds.), Plurality and Diversity in English Studies – Proceedings from the Third Prague Conference on Linguistics and Literary Studies, 8–17. Praha: PedF UK.

Volín, J., Skarnitzl, R., Machač, P., Janoušková, J. & Veroňková, J. (2008). Reliabilita a validita popisných kategorií v Pražském fonetickém korpusu. In: Kopřivová, M. & Waclawičová, M. (Eds.), Čeština v mluveném korpusu, 249–254. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu.

Pollák, P., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2008). Phone segmentation tool with integrated pronunciation lexicon and Czech phonetically labelled Reference Database. In: Proceedings of 6th International Conference on Language Resources and Evaluation, vol. 1, 1–5.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2007). Temporal downtrends in Czech read speech. In: Proceedings of Interspeech 2007, 442–445. pdf

Pollák, P., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2007). HMM-based phonetic segmentation in Praat environment. In: Proceedings of XIIth “Speech and Computer – SPECOM 2007”, 537–541.

Pollák, P., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2007). Accuracy analysis of phonetic segmentation with multiple word-pronunciation variants and segmentation tool in Praat environment. In: R. Vích (Ed.), 17th Czech-German Workshop – Speech Processing, 37–42.

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2007). Temporal compensation in Czech? In: Proceedings of the 16th ICPhS, 537–540. pdf

Machač, P., Skarnitzl, R. & Volín, J. (2007). Inter-labeller agreement in segmental boundary placement. In: R. Vích (Ed.), 17th Czech-German Workshop – Speech Processing, 57–61.

Volín, J., Hedbávná, B., Janoušková, J., Machač, P., Palková, Z., Skarnitzl, R., Studenovský, D. & Veroňková, J. (2007). Poznání za mřížemi. Naše řeč, 90, 261–266.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2006). Fonologická výjimečnost české znělé labiodentály. In: Palková, Z. & Janoušková, J. (Eds.), Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků, 253–268. Praha: FF UK. pdf

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2006). K nevyhraněnosti vlastností české labiodentální frikativy. In: Pořízka, P. & Polách, V. P. (Eds.), Tzv. základní výzkum v lingvistice – desideratum, nebo realis?, 308–314. Olomouc: FF UP.

Pollák, P., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2006). Analysis of glottal stop presence in large speech corpus and influence of its modelling on segmentation accuracy. In: Vích, R. (Ed.), 16th Czech-German Workshop – Speech Technology, 23–28.

Skarnitzl, R. (2005). English word stress in the perception of Czech listeners. In: Čermák, J., Klégr, A., Malá, M. & Šaldová, P. (Eds.), Patterns, A Festschrift for Libuše Dušková, 183–194. Praha: Kruh moderních filologů.

Skarnitzl, R. (2005). Symmetricity of Czech vowel-nasal and nasal-vowel transitions in separated oral-nasal recordings. In: Vích, R. (Ed.), Electronic Speech Signal Processing, Studientexte zur Sprachkommunikation: Band 36, Proceedings of the 16th Conference joined with the 15th Czech-German Workshop “Speech Processing”, 68–75. Dresden: Verlag der Wissenschaften.

Skarnitzl, R. (2005). Nasality in Speech. ATE Newsletter, 16(1), 30–33.

Skarnitzl, R. & Volín, J. (2005). Czech voiced labiodental continuant discrimination from basic acoustic data. In: Proceedings of Interspeech 2005, 2921–2924. pdf

Skarnitzl, R., Volín, J. & Drenková, L. (2005). Tangibility of foreign accents in speech: The case of Czech English. In: Grmelová, A., Dušková, L. & Farrell, M. (Eds.), 2nd Prague Conference on Linguistics and Literary Studies Proceedings, 11–20. Praha: PedF UK.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2005). Vybrané dynamické a melodické vlastnosti spojky ‘a’ v češtině a v angličtině. In: P. Pořízka & V. P. Polách (Eds.), Jazyky v kontaktu / jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor, 347–352. Olomouc: FF UPOL.

Volín, J., Skarnitzl, R. & Pollák, P. (2005). Confronting HMM-based phone labelling with human evaluation of speech production. In: Proceedings of Interspeech 2005, 1541–1544.

Pollák, P., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2005). Influence of HMM’s parameters on the accuracy of phone segmentation – Evaluation baseline. In: Vích, R. (Ed.), Electronic Speech Signal Processing, Studientexte zur Sprachkommunikation: Band 36, Proceedings of the 16th Conference joined with the 15th Czech-German Workshop “Speech Processing”, 302–309. Dresden: Verlag der Wissenschaften.

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2005). Spectral moments of Czech plosives. In: Fuchs, S., Zygis, M. & Toda, M. (Eds.), Conference on Turbulences proceedings, 20–22. Berlin: ZAS.

Skarnitzl, R. (2004). Acoustic properties of the glottal stop before the Czech conjunction “a”. In: Vích, R. (Ed.), 13th Czech-German Workshop – Speech Processing, 73–77. Praha: ÚFE AVČR.

Skarnitzl, R. (2004). Acoustic categories of nonmodal phonation in the context of the Czech conjunction “a”. In: Palková, Z. & Veroňková, J. (Eds.), AUC Philologica 1/2004, Phonetica Pragensia X, str. 57-68. Praha: Karolinum.

Skarnitzl, R. (2004). Fonotaktické chování velární nazály v české angličtině. In. T. Duběda (Ed.), Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004, 75–83.

Skarnitzl, R. (2004). A guide to simple transcribing. ATE Newsletter, 15(1), 47–50.

Machač, P. & Skarnitzl, R. (2004). Selected acoustic properties of the Czech palatal plosives. In: Vích, R. (Ed.), 13th Czech-German Workshop – Speech Processing, 29–35. Praha: ÚFE AVČR.

Palková, Z., Veroňková, J., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2004). Stabilizace některých termínů pro fonetický popis češtiny v závislosti na nových výsledcích výzkumu. In. Duběda, T. (Ed.), Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004, 65–74. Praha: FF UK. pdf

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2003). Building transcription skills. ATE Newsletter, 14(1), 29–32.

Skarnitzl, R. (2002). Pronunciation practice overview in current textbooks of English. ATE Newsletter, 13(2), 45–51.

Skarnitzl, R. (2001). Teaching and Learning the English Dental Fricatives in the Czech Environment. Praha: Pedagogická fakulta UK (nepublikovaná diplomová práce)

 

Přednášky

Skarnitzl, R. (2024). Modifications of learners’ prosody: why and how? Plenární přednáška na konferenci English Pronunciation: Issues & Practices (EPIP 8), Santander, Španělsko, 9. května 2024.

Červinková Poesová, K. & Skarnitzl, R. (2019). Schwa-tegration: vowel reduction at the heart of pronunciation teaching. Workshop na konferenci The road to pron-tegration: tips, tricks and techniques to expand your pronunciation practice, Glasgow, 26. října 2019.

Skarnitzl, R. (2019). Communication across accents: Implicit attitudes to speech. Vyzvaná přednáška na konferenci ICCAGE (Intercultural Communicative Competence: A Competitive Advantage for Global Employability), Praha, 14. června 2019.

Skarnitzl, R. (2018). Implicit socio-psychological attitudes to speech. Vyzvaná přednáška na konferenci First International Conference on Laboratory Phonetics and Phonology, Teherán, 14. listopadu 2018.

Skarnitzl, R. (2017). The Question of Credibility: Social Consequences of Sounding Foreign. Vyzvaná přednáška na konferenci Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě, Praha, 11. dubna 2017.

Skarnitzl, R. (2017). The Lack of Trust: Social Effects of Foreign Accents. Přednáška na konferenci ICCAGE (Intercultural Communicative Competence: A Competitive Advantage for Global Employability), Praha, 22. června 2017.

Skarnitzl, R. (2016). Co všechno dokáže náš hlas: Fonetický pohled na variabilitu řečové produkce. Vyzvaná přednáška na XXIV. konferenci Asociace klinických logopedů ČR, Otrokovice, 12. listopadu 2016.

Skarnitzl, R. (2016). Co je zvláštního na slovním přízvuku v češtině? Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, Praha, 8. listopadu 2016.

Skarnitzl, R. (2016). How is the Speaker’s Identity Reflected in the Speech Signal? Vyzvaná přednáška na Letní škole Gesprochene Sprache in der Romania: Von der Theorie zur Empirie ve Vídni, 5. srpna 2016.

Skarnitzl, R. & Šturm, P. (2015). Fonetické bádání o řeči včera a dnes. Přednáška a výstava v rámci Dne vědy Filozofické fakulty UK, 25. března 2015.

Skarnitzl, R. (2013). Analýza lidské řeči pro forenzní účely. Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, Praha, 14. listopadu 2013.

Volín, J. & Skarnitzl, R. (2013). Fonetická „nepolapitelnost“ slovního přízvuku v češtině. Přednáška pro Klub přátel českého jazyka, Praha, 24. dubna 2013.

Skarnitzl, R. (2012). Existuje ještě dnes „anonymní“ telefonát? Přednáška v rámci Dne vědy Filozofické fakulty UK, 21. března 2013.

Skarnitzl, R. (2011). Český hláskový systém v současném výzkumu. Přednáška na Letní škole lingvistiky, Dačice, 24. srpna 2011.

Skarnitzl, R. (2011). Nové pohledy na systém českých hlásek. Přednáška na FF UK, 4. ledna 2011.

Skarnitzl, R. & Volín, J. (2010). Zvuk řeči okem i uchem. Přednáška na Letní škole lingvistiky, Dačice, 19. srpna 2010.

Skarnitzl, R. (2008). Perception of speech under adverse conditions – overview. Vyzvaná přednáška pro Prague S2S Workshop – speech in adverse conditions, 8. září 2008.

Skarnitzl, R. (2008). Výzkum řečové produkce. Přednáška na Letní škole lingvistiky, Dačice, 18. srpna 2008.

2024 – 2026: Prozodické vyjádření informační struktury výpovědi v češtině (člen týmu)

Ukončené granty

2021 – 2023: Prozodická fráze v současné mluvené češtině: význam, rovnováha, stochastické vzorce (člen týmu)

2018 – 2023: KREAS: Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě (člen týmu, klíčový pracovník)

2019 – 2021: Nástroj k nácviku zvukové stránky češtiny pro výuku nerodilých mluvčích s důrazem na využití ICT (člen týmu)

2016 – 2018: Kombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňování rušivých jevů v řečové syntéze (spoluřešitel)

2012 – 2016: Vliv faktorů skupinové variability češtiny na vnímání osobnosti mluvčího (člen týmu)

2014 – 2015: Kognitivní zátěž při zpracování řeči s cizineckým přízvukem (člen týmu)

2012 – 2014: Individuální rysy mluvčího v češtině a jejich možné využití ve forenzně fonetické praxi (řešitel)

2012 – 2013: Artikulační analýza českých hlásek, hláskových kombinací a artikulačních redukcí (člen týmu)

2012: Vytvoření nového předmětu: Forenzní fonetika (řešitel)

2009 – 2011: Nové perspektivní metody vysoce kvalitní syntézy mluvené češtiny (člen týmu)

2007 – 2011: Sound to Sense (člen týmu)

2005 – 2007: Pojmy fonetického popisu v relaci k akustickým, percepčním a artikulačním charakteristikám řeči (člen týmu)

Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Vyučující > Radek Skarnitzl