Jitka Veroňková

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • úterý 12.25-13.25
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 14

RozvrhCurriculumPublikaceGrantyZávěrečné práceVyučované předměty

Rozvrh

 

Absolvovaná VŠ

2006 (Ph.D.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor fonetika
1997 (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor český jazyk a literatura – lingvistika-fonetika

Zaměstnavatel

od 1996 Fonetický ústav FF UK (odborný asistent)
1994 – 2000 Vyšší odborná škola herecká

Odborné zaměření

fonetika a fonologie češtiny, zejména prozodické vlastnosti

Spolupráce s praxí

Výuka jevištní řeči a konzultace při přípravě divadelních představení VOŠH.
Konzultace pro redaktory a moderátory rozhlasových stanic.

Působení v zahraničí

10 – 11/1999 Institut für Phonetik, Goethe Universität, Frankfurt am Main, Německo, týdenní pobyt, podíl na výzkumu

Členství v mezinárodních organizacích

International Society of Phonetic Sciences (ISPhS)

Publikace

 • Veroňková J., Poukarová P.: The relation between subjective and objective assessment of speaking rate in Czech radio newsreaders. Acta Universitatis Carolinae. Philologica [online], 2017, č. • no. 2017, s. • p. 95-107. ISSN 2464-6830.
 • Ramasheuskaya K., Veroňková J.: Posuzování zvukové stránky řeči ruskojazyčných cizinců rodilými posluchači češtiny. In Gladkova H., Ramasheuskaya K.: Čeština a ruština v kontaktu : Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha : FF UK, neuveden, 2016, s. • p. 59-83. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Ramasheuskaya K., Veroňková J.: How Czech Speech of Russian-Speaking Learners is perceived by Native Speakers of Czech and its Correlation with Age Factors and Language Competence. In Besters-Dilger J., Gladkova H.: Second Language Acquisition in complex linguistic enviroments : Russian Native Speakers Acquiring Standard and Non-Standard Varieties of German and Czech. Frankfurt, Peter Lang, 2016, s. • p. 147-176. ISBN 978-3-631-67851-0.
 • Ramasheuskaya K., Veroňková J.: Priemlemost reči russkojazyčnych inostrancev dlja nositelej češskogo jazyka i eë sootnošenie s faktorami vozrasta i grammatičeskoj kompetenciej. In Besters-Dilger J., Gladkova H.: Усвоение второго языка в сложном языковом окружении : как носители русского языка усваивают литературные и разговорные разновидности немецкого и чешского языков. Praha : FF UK, FF UK, 2016, s. • p. 147-177. ISBN 978-80-7308-662-6.
 • Sukhanek O., Macurová J., Stranz-Nikitina V., Simeunovich-Skvortsova M., Perevozchikova T., Ramasheuskaya K., Veroňková J., Goltsev E., Gladkova H., Prediger A., Besters-Dilger J.: Second Language Acquisition in complex linguistic enviroments : Russian Native Speakers Acquiring Standard and Non-Standard Varieties of German and Czech. Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2016. 330 s. • p. ISBN 978-3-631-67851-0.
 • Besters-Dilger J., Gladkova H., Veroňková J., Goltsev E., Perevozchikova T., Macurová J., Sukhanek O., Stranz-Nikitina V., Ramasheuskaya K., Simeunovich-Skvortsova M., Prediger A.: Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii : kak nositeli russkogo jazyka usvaivajut literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 341 s. • p. ISBN 978-80-7308-662-6.
 • Veroňková J., Shadrina Y.: Vowel-related glottalization in Czech read speech: Russian vs. native speakers. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2016, č. • no. 7, s. • p. 93-108. ISSN 1804-3240.
 • Veroňková J.: Výskyt rázu ve čtených a semispontánních projevech v češtině. In Cychnerska A., Sawicka I.: Sandhi w jezykach slowianskich II. Warszawa, Wolumina pl. Daniel Krzanowski, 2016, s. • p. 159-172. ISBN 978-83-64031-42-7.
 • Gladkova H., Sukhanek O., Ulyankina E., Macurová J., Veroňková J., Ramasheuskaya K., Stranz-Nikitina V., Hasil J., Ivanovová D.: Čeština a ruština v kontaktu : metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 160 s. • p. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Veroňková J.: Na českém znění spolupracovali... aneb Hodnocení projevu dabérů přírodovědných dokumentů. Nová Čeština doma & ve světě, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 52-83. ISSN 1805-367X.
 • Veroňková J.: Nahrávání - nedoceněný pomocník při výuce češtiny pro cizince. Nová Čeština doma & ve světě, 2012, č. • no. 1, s. • p. 75-91. ISSN 1805-367X.
 • Palková Z., Veroňková J.: Perception of Czech in noise: Onset and coda in monosylabic words. In Mildner V., Liker M.: Proizvodnja i percepcija govora. Zagreb, FF-press; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku, 2010, s. • p. 153-160. ISBN 978-953-175-351-7.
 • Veroňková J., Janoušková J.: Jak hodnotí posluchači zvukovou stránku projevů u moderátorů zpravodajství ČT1? In Čmejrková S., Hoffmannová J., Havlová E.: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 115-119. ISBN 978-80-246-1756-5.

Přednášky

 • Veroňková, J. (2012). Přijatelnost zvukové stránky češtiny u vybraných jazykových skupin nerodilých mluvčích. Metodické setkání k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí. UK v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy. Praha 11. 6. – 15. 6. 2012. Přednáška proslovena 13. 6. 2012.
 • Veroňková, J. (2011). Možnosti využití fonetické transkripce ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Metodické setkání k výuce češtiny jako cizího jazyka pro vyučující ze zahraničí. UK v Praze, Ústav jazykové a odborné přípravy. Praha 13. 6. – 17. 6. 2012. Přednáška proslovena 15. 6. 2011.
 • Veroňková, J. – Palková, Z. (2008). The stability of word structure: Perception of Czech in noise by native listeners. Přednáška na workshopu: 4th Sound to Sense workshop: Speech in adverse conditions. FF UK v Praze, 8. – 10. 9. 2008
 • Palková, Z. – Janíková, J. – Hedbávná, B. (2002). Zvuková stránka řeči ve veřejných sdělovacích prostředcích. Přednáška pro Kruh přátel českého jazyka, 27. 11. 2002, teze tiskem In: Svět rozhlasu, 08, str. 50 – 51

Závěrečné práce

 

Vyučované předměty

Úvod > Ústav > Vyučující > Jitka Veroňková