Nástroj k nácviku výslovnosti češtiny

Nástroj k nácviku zvukové stránky češtiny pro výuku nerodilých mluvčích s důrazem na využití ICT

Poskytovatel: TAČR
Číslo: TL02000480

Trvání: 2019-2021

Řešitel: Jitka Veroňková
Účastníci z FF UK: S. Škodová, M. Černá, R. Skarnitzl

Anotace:

Cílem projektu je vytvoření nástroje k nácviku výslovnosti češtiny u nerodilých mluvčích. Základem je shromáždění cvičného řečového materiálu v textové a zvukové podobě a vytvoření softwaru pro specializovanou aplikaci. Internetová aplikace bude hlavním výstupem projektu, doplňujícím výstupem pak učební texty v tištěné a elektronické podobě včetně zvukových nahrávek.

Úvod > Věda a výzkum > Aktuální projekty > Nástroj k nácviku výslovnosti češtiny