Jitka Veroňková

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

Address

Institute of Phonetics
Místnost č. 14

CurriculumPublicationsProjectsTeaching

https://orcid.org/0000-0001-5830-2843

Education

2006 (Ph.D.) – Charles University in Prague, Faculty of Arts, Phonetics
1997 (Mgr.) – Charles University in Prague, Faculty of Arts, Czech Language and Literature – Linguistics and Phonetics

Employment

since 1996 Institute of Phonetics (Charles University in Prague, Faculty of Arts)
1994 – 2000 College for actors

Research Interests

phonetics of Czech

Cooperation beyond the university

Teaching stage elocutions, consultations when rehearsing theatre performances at the College for actors.
Consultations for radio newsreaders and moderators.

Membership in Organizations

International Society of Phonetic Sciences (ISPhS)

Books, edited volumes, book chapters

Ramasheuskaya, K. & Veroňková, J. (2016). Posuzování zvukové stránky řeči ruskojazyčných cizinců rodilými posluchači češtiny. In: Gladkova, H. & Ramasheuskaya, K. (Eds.), Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí, 59–83. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Ramasheuskaya, K. & Veroňková, J. (2016). How Czech speech of Russian-speaking learners is perceived by native speakers of Czech and its correlation with age factors and language competence. In: Besters-Dilger, J. & Gladkova, H. (Eds.), Second Language Acquisition in Complex Linguistic Enviroments. Russian Native Speakers Acquiring Standard and Non-Standard Varieties of German and Czech, 147–176. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Ramasheuskaya, K. & Veroňková, J. (2016). Priemlemost reči russkojazyčnych inostrancev dlja nositelej češskogo jazyka i eë sootnošenie s faktorami vozrasta i grammatičeskoj kompetenciej. In: Besters-Dilger, J. & Gladkova, H. (Eds.), Усвоение второго языка в сложном языковом окружении : как носители русского языка усваивают литературные и разговорные разновидности немецкого и чешского языков, 147–177. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Veroňková J. (2016). Výskyt rázu ve čtených a semispontánních projevech v češtině. In: Cychnerska, A. & Sawicka, I., Sandhi w jezykach slowianskich II, 159–172. Warszawa: Volumina.

Veroňková, J. (2006). Rozdíly v průběhu základního tónu relevantní pro percepční rozlišování melodémů v češtině. Disertační práce. Praha: Fonetický ústav FF UK.

Peer-reviewed papers

Veroňková, J. & Poukarová, P. (2017). The relation between subjective and objective assessment of speaking rate in Czech radio newsreaders. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3/2017, Phonetica Pragensia, 95–107.

Veroňková, J. & Shadrina, Y. (2016). Vowel-related glottalization in Czech read speech: Russian vs. native speakers. Studie z aplikované lingvistiky, 7, 93–108.

Veroňková, J. (2015). Na českém znění spolupracovali… aneb Hodnocení projevu dabérů přírodovědných dokumentů. Nová Čeština doma & ve světě, 1/2015, 52–83.

Veroňková, J. & Tolkunova, Y. (2015). Vowel-related glottalization in Czech read speech: Russian vs. native speakers. Studie z aplikované lingvistiky 1/2016, 93–108.

Veroňková, J. (2012). Nahrávání – nedoceněný pomocník při výuce češtiny pro cizince. Nová Čeština doma & ve světě, 1/2012, 75–91.

Janoušková, J., Veroňková, J., Volín, J., Machač, P., Skarnitzl, R., Hedbávná, B. & Studenovský, D. (2008). Výročí Zdeny Palkové. In: Český jazyk a literatura, 59, 41–43.

Janoušková, J. & Veroňková, J. (2008). Moderátoři večerního televizního zpravodajství 2003. In: Čeština doma a ve světě 2/XVI, 53–81. Praha: Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK.

Veroňková, J. (2008). Vliv průběhu F0 prvního mluvního taktu na určení melodému. In: Volín, J. & Janoušková, J. (Eds.), Acta Universitatis Carolinae – Philologica 2/2007, Phonetica Pragensia XI, 155–172. Praha: Karolinum.

Volín, J., Hedbávná, B., Janoušková, J., Machač, P., Palková, Z., Skarnitzl, R., Studenovský, D. & Veroňková, J. (2007). Poznání za mřížemi. Naše řeč, 68, 261–266.

Veroňková, J. & Janíková, J. (2004). Dependence of individual speaking rate on speech task. In: Palková, Z. & Veroňková, J. (Eds.), AUC Philologica 1/2004, Phonetica Pragensia X, str. 57–68. Praha: Karolinum.

Conference papers and other articles

Veroňková, J. (2014). Tempo řeči jako ukazatel stupně osvojení češtiny jako cizího jazyka. In: Hasil, J. (Ed.), Čeština jako cizí jazyk VII, 63–72. Praha: Euroslavica.

Veroňková, J. (2012). Typické nedostatky ve výslovnosti moderátorů televizního zpravodajství. In: Hajíčková, Z. & Vacula, R. (Eds.), Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012, 143–153. Praha: Filip Tomáš – Akropolis.

Veroňková, J. (2012). Tempo řeči z různých stran. In: Hajíčková, Z. & Vacula, R. (Eds.), Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2012, 203–222. Praha: Filip Tomáš – Akropolis.

Palková, Z. & Veroňková, J. (2010). Perception of Czech in noise: Onset and coda in monosylabic words. In: Mildner, V. & Liker, M. (Eds.), Proizvodnja i percepcija govora, 153–160. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku, FF-press.

Veroňková, J. & Janoušková, J. (2010). Jak hodnotí posluchači zvukovou stránku projevů u moderátorů zpravodajství ČT1? In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J. & Havlová, E. (Eds.), Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše, 115–119. Praha: Karolinum.

Veroňková, J. & Palková, Z. (2009). Perception of Czech in noise: stability of vowels. In: Esposito, A. & Vich, R. (Eds.), Cross-Modal Analysis, 149–161. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.

Veroňková, J. & Palková, Z. (2008). The stability of word structure: Perception of Czech in noise by native listeners. Přednáška na workshopu: 4th Sound to Sense workshop: Speech in adverse conditions. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. 8. – 10. 9.

Volín, J., Skarnitzl, R., Machač, P., Janoušková, J. & Veroňková. J. (2008). Reliabilita a validita popisných kategorií v Pražském fonetickém korpusu. In: Kopřivová, M. & Waclawičová, M. (Eds.), Čeština v mluveném korpusu, 249–254. Praha: Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu.

Palková, Z., Veroňková, J. & Volín, J. (2004). Výzkum prozodických charakteristik češtiny relevantních pro systematickou materiálovou analýzu mluvené řeči. In: Pollák, P., Sovka, P. (Eds.), Hlasové technologie v podpoře informační společnosti, 29–31. Praha: ČVUT.

Palková, Z., Veroňková, J., Volín, J. & Skarnitzl, R. (2004). Stabilizace některých termínů pro fonetický popis češtiny v závislosti na nových výsledcích výzkumu. In: Duběda, T. (Ed.), Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004, 65–74. Praha: FF UK.

Palková, Z., Veroňková, J. & Janíková, J. (2004). Influence of context to distinguish melodemes. In: Vích, R. (Ed.), 13th Czech-German Workshop – Speech Processing, 53–58. Prague: ÚRE AV ČR.

Veroňková, J. (2004). Průřez rozhlasovými stanicemi 1999 – 2002 (ze série poslechových testů „Řečový vzor“). In: Minářová, E. & Ondrášková, K. (Eds.), Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy, 99–107. Brno: Masarykova univerzita v Brně.

Past projects

2019 – 2022: Instrument for teaching the sound patterns of Czech to non-native speakers, with emphasis on applying ICT (Principal Investigator)

2018 – 2020: Phonetic properties of Czech in non-native and native speakers’ communication (Principal Investigator)

2016 – 2020: NAKI DG16P02B018: Abeceda českých reálií (since 2016 collaboration, in 2018 team member)

2015 – 2016: Effect of group variability factors on the perception of speaker personality (team member)

2014: Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým (collaboration)

2005 – 2007: Notions of phonetic description in relation to acoustic, perceptual and articulatory characteristics of speech (team member)

I teach courses of Phonetics for Foreigners, Corrective Pronunciation of Czech, and Elocution.

Úvod > Institute > Staff > Jitka Veroňková