Seznam přístupných databází

Univerzita Karlova a jednotlivé fakulty nakupují velké množství bibliografických a plnotextových databází. Aktuální přehled pro rok 2019 naleznete zde.

Úvod > Nástěnka > Seznam přístupných databází