Základní informace o studiu

Studijní plány

  • Bakalářské studium – pro studenty přijaté v letech 2008-2013 a od roku 2014
    Studentům bakalářského studia doporučujeme zapisovat povinně volitelné kurzy od druhého ročníku.

Rozvrhy

Letní semestr ak. r. 2016/17: bakalářské studium (pro studenty přijaté do r. 2013 zde)
magisterské studium dvouoborové (pro studenty přijaté do r. 2013 zde) a jednooborové

Další odkazy související se studiem

Vstup do Studijního informačního systému

Správce SIS: Pavel Šturm

Atestace do SIS zapisují vedoucí daných kurzů.

Studijní předpisy a řády

Studium v zahraničí, Erasmus (kontaktní osoba: Radek Skarnitzl)

Úvod > Studium > Základní informace o studiu