Zdena Palková

prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.

Address

Institute of Phonetics
Místnost č. 14

CurriculumPublications since 2000ProjectsTeaching

https://orcid.org/0000-0001-9740-6290

Education

1995 (prof.) – Charles University in Prague, Faculty of Arts, Phonetics and PhonologyEmployment
1987 (doc.) – Charles University in Prague, Faculty of Arts, General Linguistics and Phonetics
1971 CSc. – Charles University in Prague, Faculty of Arts, General Linguistics and Phonetics
1961 (Mgr.) – Charles University in Prague, Faculty of Arts, Czech studies – German studies

Employment

since 1961 Institute of Phonetics, Faculty of Arts

Research Interests

My current research focuses on the pronunciation norm of Czech and on the melodic properties of Czech.

Academic Functions

1991-2000 and 2003-2008 member of the Scientific Council
1993-1996 member of the Academic Senate of the faculty
1991-1993 Vice-Dean for Study Affairs, Faculty of Arts

Cooperation outside of the university

long-term cooperation with Czech Radio (1980-1992) and with theathres in Prague as a phonetic advisor (1980-1991 mostly Divadlo Na Zábradlí, since 1990 the National Theatre).

Membership in Organizations

International Society of Phonetic Sciences  (ISPhS), International Speech Communication Association (ISCA), International Phonetic Assotiation (IPA), Societas Linguistica Europea (SLE), New York Academy of Sciences (NYAS)

Books, edited volumes, book chapters

Palková, Z. (2015). Zvuková stavba češtiny. In: Uličný, O., Preliminária k moderní mluvnici češtiny, 311–328. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Palková, Z. (2010). Větná melodie v češtině v pohledu současného výzkumu. In: Čmejrková, S., Hoffmannová, J. & Havlová, E., Užívání a prožívání jazyka, 105–110. Praha: Karolinum.

Palková, Z. & Janoušková, J. (Eds.) (2006). Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze.

Palková, Z. & Wodarz, H. (Eds.) (2000). Papers in Phonetics and Speech Processing. Forum Phoneticum 70. Frankfurt am Main: Hector Verlag.

Peer-reviewed papers

Palková, Z. (2014). Fonetická zastavení Františka Daneše. Slovo a slovesnost, 75, 227–230.

Palková, Z. (2013). Melodemes in speech: Their stability and confusions. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1/2014, Phonetica Pragensia XIII, 55–68.

Palková, Z. (2012). Rytmus řeči a verše v češtině. Česká literatura, 60, 338–354.

Palková, Z. (2010). The influence of context on perception of the prosodic word. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1/2009, Phonetica Pragensia XII.

Volín, J., Hedbávná, B., Janoušková, J., Machač, P., Palková, Z., Skarnitzl, R., Studenovský, D. & Veroňková, J. (2007). Poznání za mřížemi. Naše řeč, 90/5, 261–266.

Palková, Z. & Volín, J. (2004). The influence of the acoustic context on the perception of ambiguous syllable chains. In: Palková, Z. & Veroňková, J. (Eds.), Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 2004/1, 47–55. Praha: Karolinum.

Conference papers and other articles

Palková, Z. (2016). Obecná čeština v řeči na jevišti. In: Bónová, I. & Jasinská. L., Slovakistika vo všeobecnolingvistickej a literárnovednej perspektíve, Acta Facultatis philosophicae universitatis Šafarikianae, 92, 161–167. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Palková, Z. (2016). Distinktivní rys. In: Karlík, P., Nekula, M. & Pleskalová, J., Nový encyklopedický slovník češtiny, 354–356. Praha: Lidové noviny.

Palková, Z. (2016). Hlasivkový ráz ve výzkumu zvukové stavby češtiny. In: Cychnerska, A. & Sawicka, I., Sandhi w jȩzykach słowiańskich II, 143–158. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Palková, Z. (2013). Sandhiové modifikace v současné češtině. In: Sandhi w językach słowiańskich, 85–102. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Palková, Z., Volín, J. & Zimmermann, J. (2010). Wavelet transform of speech and stylization of acoustic parameters. In: Vích, R., Speech Processing, 44–49. Praha: Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR.

Palková, Z. & Veroňková, J. (2010). Perception of Czech in noise: Onset and coda in monosylabic words. In: Mildner, V. & Liker, M., Proizvodnja i percepcija govora, 153–160. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku, FF-press.

Veroňková, J. & Palková, Z. (2009). Perception of Czech in noise: stability of vowels. In: Esposito, A. & Vich, R. (Eds.), Cross-Modal Analysis, 149–161. Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.

Palková, Z. & Volín, J. (2006). Clause position within sentence: human vs. machine recognition. In: Hoffmann, R. & Mixdorf, H. (Eds.), Speech Prosody, 3rd International Conference DresdenProceedings, 113–116. Dresden: TUD Press.

Palková, Z., Veroňková, J., Volín, J. a Skarnitzl, R. (2004). Stabilizace některých termínů pro fonetický popis češtiny v závislosti na nových výsledcích výzkumu. In: Duběda, T. (Ed.), Konference česko-slovenské pobočky ISPhS 2004, 65–74. Praha: FF UK.

Palková, Z., Veroňková, J. & Janíková, J. (2004). Influence of context to distinguish melodemes. In: Vích, R. (Ed.), 13th Czech-German Workshop – Speech Processing, 53–58. Praha: ÚRE AV ČR.

Palková, Z. & Volín, J. (2003). The role of F0 contours in determining foot boundaries in Czech. In: Proceedings of the 15th ICPhS, 2, 1783–1786. Barcelona.

Palková, Z., Janíková, J. & Hedbávná, B. (2003). Zvuková podoba rozhlasové češtiny. In: Proměna rozhlasového výrazu a tvaru. Sborník příspěvků z jarního semináře, 20–39. Sdružení pro rozhlasovou tvorbu.

Palková, Z., Machač, P. & Laun, M. (2002). Parametry popisu pro fonetickou databázi češtiny. In: Hladká, Z. & Karlík, P. (Eds.), Čeština – univerzália a specifika 4/02. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Palková, Z. & Janíková, J. (2000). Rhytmical factor in listening evaluation of stress units parsing in Czech. In: Vích, R. (Ed.), Speech Processing. 9th Czech-German Workshop Prague 1999, 24–26. Prague: Institute of Radio Engineering and Electronics.

2018 – 2020: Phonetic properties of Czech in non-native and native speakers’ communication (team member)

Past projects

2007 – 2011: Sound to Sense (team member)

2005 – 2007: Notions of phonetic description in relation to acoustic, perceptual and articulatory characteristics of speech (Principal Investigator)

Professor Zdena Palková is an Emeritus member of the Institute of Phonetics but occasionally still teaches courses on Stage Elocution or Sound Structure of Verse.

On top of these, she used to teach courses in Fundamentals of Prosody, Phonology, as well as Phonetics of Czech for Foreigners.

Úvod > Institute > Staff > Zdena Palková