Tomáš Bořil

Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.

Job
  • (Agenda) - Institute of Phonetics
  • (Agenda) - Institute of Phonetics
  • (Agenda) - Institute of Phonetics
Address

Institute of Phonetics
Místnost č. 13

CurriculumPublicationsProjectsTeaching

https://orcid.org/0000-0002-5839-313X

Education

2012 (Ph.D.) – Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering
2008 (Ing.) – Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering
2006 (Bc.) – Czech Technical University, Faculty of Electrical Engineering

Employment

since 2012 Institute of Phonetics, Faculty of Arts, Charles University

Research Interests

Signal processing, speech technology, acoustics of speech, statistics

Books, edited volumes, book chapters

Volín, J., Šturm, P., Skarnitzl, R., & Bořil, T. (2024). Prosodic phrase in spoken Czech. Karolinum.

Veroňková, J., Bořil, T., Palková, Z. & Poukarová, P. (2020). Délka českých samohlásek u polských mluvčích v taktech s různou strukturou kvantity. In: Bogoczová, I. a kol. AREA SLAVICA 3 (Jazyk na hranici – hranice v jazyku), 51–61. Ostravská univerzita, Ostrava. ISBN: 978-80-7599-180-5.

Skarnitzl, R., Vaňková, J. & Bořil, T. (2015). Optimizing the extraction of vowel formants. In: Niebuhr, O. & Skarnitzl, R. (Eds.), Tackling the Complexity in Speech, 165–182. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [pdf] [bib]

Volín, J. & Bořil, T. (2014). Základní frekvence v konturách a průbězích. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 65–76. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [bib]

Bořil, T. & Weingartová, L. (2014). Rozhodování a statistika. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 116–135. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [bib]

Weingartová, L., Bořil, T. & Vaňková, J. (2014). Spektrální sklon. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 77–94. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [bib]

Vaňková, J. & Bořil, T. (2014). Telefonní přenos. In: Skarnitzl, R. (Ed.), Fonetická identifikace mluvčího, 104–115. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze. [bib]

Peer-reviewed papers

Kocjančič, T., Bořil, T., Hofmann, S. (2024). Acoustic and Articulatory Visual Feedback in Classroom L2 Vowel Remediation. Language and Speech, pp. 1-22, DOI 10.1177/00238309231223736. [pdf] [bib]

Nechanský, T., Bořil, T., Houzar, A., Skarnitzl, R. (2022). The impact of mismatched recordings on an automatic-speaker-recognition system and human listeners. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1/2022, pp. 11–22. ISSN 0567-8269, DOI 10.14712/24646830.2022.25[pdf] [bib]

Hévrová, M., Bořil, T. (2022). Longitudinal study of phonetic drift in L1 speech of late Czech-French bilinguals. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1/2022, pp. 131–149. ISSN 0567-8269, DOI 10.14712/24646830.2022.33[pdf] [bib]

Bořil, T., Šturm, P., Skarnitzl, R., Hévrová, M. & Köpke, B. (2022). The effect of non-conclusive melodic rises on Czech speech sounding French. Linguistica Pragensia, 1(32), pp. 125-141, DOI 10.14712/18059635.2022.1.7. [pdf] [bib]

Svoboda, E., Bořil, T., Rusz, J., Tykalová, T., Horáková, D., Guttmann, C., Blagoev, K. B., Hatabu, H. & Valtchinov, V. I. (2022). Assessing clinical utility of machine learning and artificial intelligence approaches to analyze speech recordings in multiple sclerosis: A pilot study. Computers in biology and medicine, 148, 105853, DOI 10.1016/j.compbiomed.2022.105853. [pdf] [bib]

Volín, J. & Bořil, T. (2022). Individualita mluvčího v užití základní hlasové frekvence při přednesu básní. Naše řeč, 105(3), pp. 133-150, [web] [bib]

Hejná, M., Šturm, P., Tylečková, L. & Bořil, T. (2021). Normophonic Breathiness in Czech and Danish: Are Females Breathier Than Males? Journal of Voice Vol. 35, No. 3, pp. 498.e1–498.e22, DOI 10.1016/j.jvoice.2019.10.019. [pdf] [bib]

Tykalová, T., Škrabal, D., Bořil, T., Čmejla, R., Volín, J. & Rusz, J. (2021). Effect of Ageing on Acoustic Characteristics of Voice Pitch and Formants in Czech Vowels. Journal of Voice Vol. 35, No. 6, pp. 931.e21–931.e33 DOI 10.1016/j.jvoice.2020.02.022. [pdf] [bib]

Bořil, T. & Skarnitzl, R. (2019). Discontinuities in fundamental frequency: When do they really matter in synthetic speech? Akustické listy, 25, 4–9. [pdf]

Volín, J. & Bořil, T. (2017). Acoustic correlates of prosodic dimensions in younger and older speakers of Czech. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 45–54. [pdf] [bib]

Hruška, R. & Bořil, T. (2017). Temporal variability of fundamental frequency contours. Acta Universitatis Carolinae – Philologica 3, Phonetica Pragensia XIV, 35–44. [pdf] [bib]

Bořil, T. & Sovka, P. (2013). Autoregressive causal relation: Digital filtering approach to causality measures in frequency domain. Digital Signal Processing, 23(5), 1756–1766. [pdf] [bib] DOI: 10.1016/j.dsp.2013.04.006.

Volín, J. & Bořil, T. (2013). General and speaker-specific properties of F0 contours in short utterances. Acta Universitatis Carolinae – Philologica, 1/2014, 9–19. [pdf] [bib]

Bořil, T. & Sovka, P. (2010). Metody pro analýzu kauzálních vztahů v EEG. Elektrorevue, 126, 1–6. [pdf] [bib]

Conference papers and other articles

Hanžlová, A., Bořil, T. (2023). A perceptual and acoustic study of melody in whispered Czech words. In: Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), pp. 669-673, ISBN 978-80-908114-2-3. [pdf] [bib]

Svatošová, M., Bořil, T. (2023). Duration as a cue for phonological voicing contrast in whispered Czech. In: Proceedings of the 20th International Congress of Phonetic Sciences (ICPhS), pp. 1741-1745, ISBN 978-80-908114-2-3. [pdf] [bib]

Hévrová M., Köpke B. & Bořil T. (2022). Perception of L1 Speech of late Czech-French Bilinguals by Czech Monolinguals. In: Propuestas en fonética experimental: enfoques metodológicos y nuevas tecnologías (Proceedings of VIII Congreso Internacional de Fonética Experimental 2021), pp. 127-131, ISBN 978-84-8458-590-9. [pdf] [bib]

Volín J. & Bořil, T. (2021). Four Approaches to Extracting Gradient of Intonation Downtrends in Czech. In: 2021 44th International Conference on Telecommunications and Signal Processing, TSP 2021, pp. 204–207, ISBN 978-166542933-7, DOI 10.1109/TSP52935.2021.9522643. [pdf] [bib]

Nechanský, T., Bořil, T., Růžičková, A., Skarnitzl R. & Skořepa, V. (2021). The effect of language and temporal mismatch on LTF and ASR analyses. In: Proceedings of IAFPA 2021.

Bořil T. & Veroňková J. (2020). Perceived Length of Czech High Vowels in Relation to Formant Frequencies Evaluated by Automatic Speech Recognition. In: Sojka P., Kopeček I., Pala K., Horák A. (eds) Text, Speech, and Dialogue. TSD 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12284. Springer, Cham, 409-417, DOI 10.1007/978-3-030-58323-1_44[pdf] [bib] [conference presentation]

Hévrová M., Bořil T. & Köpke B. (2020). Phonetic Attrition in Vowels’ Quality in L1 Speech of Late Czech-French Bilinguals. In: Sojka P., Kopeček I., Pala K., Horák A. (eds) Text, Speech, and Dialogue. TSD 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12284. Springer, Cham, 348-355, DOI 10.1007/978-3-030-58323-1_38[pdf] [bib]

Veroňková J. & Bořil T. (2020). Phonological Length of L2 Czech Speakers’ Vowels in Ambiguous Contexts as Perceived by L1 Listeners. In: Karpov A., Potapova R. (eds) Speech and Computer. SPECOM 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12335. Springer, Cham, 624-635, DOI 10.1007/978-3-030-60276-5_60[pdf] [bib]

Kaiser, J. & Bořil, T. (2018). Impact of the GSM AMR Codec on Automatic Vowel Formant Measurement in Praat and VoiceSauce. In Proceedings of 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP), 409–412. [pdf] [bib] DOI 10.1109/TSP.2018.8441185

Bořil, T., Šturm, P., Skarnitzl, R. & Volín, J. (2017). Effect of formant and F0 discontinuity on perceived vowel duration: Impacts for concatenative speech synthesis. In: Proceedings of Interspeech 2017, 2998–3002. [pdf] [bib] [conference poster]

Volín, J., Tykalová, T. & Bořil, T. (2017). Stability of prosodic characteristics across age and gender groups. In: Proceedings of Interspeech 2017, 3902–3906. [pdf] [bib] [conference poster]

Bořil, T. & Skarnitzl, R. (2016). Tools rPraat and mPraat: Interfacing phonetic analyses with signal processing. In: P. Sojka, A. Horák, I. Kopeček & K. Pala (Eds.), Proceedings of the 19th International Conference on Text, Speech and Dialogue, 367–374. Cham: Springer International Publishing. [pdf] [bib] [conference presentation]

Vaňková, J., Bořil, T. & Skarnitzl, R. (2014). Stability of short-term voice quality parameters in GSM. In: Proceedings of IAFPA 2014. [bib]

Bořil, T., Sovka, P. (2011). System interpretation of causality measures in frequency domain used in EEG analysis. In: 19th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2011). EURASIP, 1539–1543. [pdf] [bib]

Bořil, T. & Sovka, P. (2010). Performance study of causality measures. In: Technical Computing Bratislava 2010, 1–5. Bratislava: RT systems, s.r.o.

Bořil, T. (2010). The use of Matlab and Simulink in signal and system theory course. In: Technical Computing Bratislava 2010, 1–4. Bratislava: RT systems, s.r.o.

Bořil, T. (2010). Multivariate autoregressive modelling of causal connections in EEG. In: Analýza a zpracování řečových a biologických signálů – sborník prací 2010, 9–13. Praha: České vysoké učení technické v Praze.

Bořil, T. (2009). Toolkit for EASYS2 EEG data format processing in Matlab, EEGLAB and sLoreta environment. In: Proceedings of the 8th Czech-Slovak Conference Trends in Biomedical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava.

Bořil, T. (2009). Revealing of Relations in EEG via Granger Causality. In: 13th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering.

Bořil, T. & Sovka, P. (2009). Active brain centres selection for function connection analysis. In: Technical Computing Prague 2009, 18–21. Prague: HUMUSOFT.

Bořil, T. (2009). Grangerova kauzalita a EEG. In: Analýza a zpracování řečových a biologických signálů – sborník prací 2009, 30–37. Praha: České vysoké učení technické v Praze.

Bořil, T. & Sovka, P. (2008). Performance study of bivariate granger causality. In: Digital Technologies 2008, 1. Žilina: University of Žilina, Faculty of electrical engineering.

Bořil, H., Bořil, T. & Pollák, P. (2006). Methodology of Lombard speech database acquisition: Experiences with CLSD. LREC 2006 – 5th Conference on Language Resources and Evaluation, 1644–1647. Italy: Genova. [pdf] [bib]

Bořil, H., Bořil, T. & Pollák, P. (2005). Design of Lombard effect speech database. In: Proceedings of Radioelektronika 2005. Brno.

2024 – 2026: Prosodic expression of utterance information structure in Czech (team member)

2023 – 2025: Speech sound distortions in Czech children: the use of acoustic, articulatory, and perceptive analysis in speech-language therapy (team member)

Past projects

2021 – 2023: Prosodic phrase in current spoken Czech: Meaning, balance, stochastic patterns (team member)

2018 – 2023: Creativity and Adaptability as Conditions for the Success of Europe in an Interrelated World (team member)

2020 – 2022: Semantics and intonation of the early 20th century Czech verse (team member)

2018 – 2020: Phonetic properties of Czech in non-native and native speakers’ communication (team member)

2016 – 2018: Combining phonetic and corpus-based approaches to remedy disruptive effects in synthetic speech (team member)

2016 – 2018: Age-related changes in acoustic characteristics of adult speech (team member)

2012 – 2016: Effect of group variability factors on the perception of speaker personality (team member)

2012 – 2014: Speaker-specific characteristics in Czech and their potential applicability in forensic phonetic practice (team member)

I teach courses of Acoustic Phonetics, Speech Technology, Statistics, Programming, Signal Processing, and Intonation Analysis.

 

Úvod > Institute > Staff > Tomáš Bořil