Jazyk v proměnách času, místa, kultury

Jazyk v proměnách času, místa, kultury

Poskytovatel: Univerzita Karlova
Číslo: PROGRES 4

Trvání: 2017-2021

Řešitel: Petr Čermák
Účastníci z FÚ: R. Skarnitzl, J. Volín, P. Šturm, T. Bořil

Anotace:

Program je rozčleněn do čtyř výzkumných oblastí, jejichž dílčí témata se však mohou do různé míry vzájemně kombinovat, ať už na základě jazykové příbuznosti, konkrétní roviny lingvistického popisu, specifického souboru jazykových jevů, na pozadí určitého teoretického modelu atd.: (1) synchronní analýza jazykových jevů v jazyce psaném i zejm. mluveném, (2) diachronní analýza jazykových jevů doložených v autentickém historickém materiálu, (3) zkoumání jazyka a jazyků z komparativní perspektivy a (4) zkoumání otázek spojených s osvojováním, vývojem, předáváním a rozpadem jazyka.

Blíže viz stránku PROGRESu

Úvod > Věda a výzkum > Aktuální projekty > Jazyk v proměnách času, místa, kultury