Kateřina Chládková

  Adresa
  CurriculumPublikaceGranty

  Absolvovaná VŠ

  2014 – Universiteit van Amsterdam (Nizozemsko), Filozofická fakulta, mezioborové zaměření lingvistika a kognitivní věda (Ph.D.)
  2009 – Universiteit van Amsterdam (Nizozemsko), Filozofická fakulta, obor Obecná lingvistika (M.A.)
  2008 – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Anglická a Nizozemská filologie (Bc.)

  Zaměstnavatel

  od 07/2018 vědecká pracovnice – Fonetický ústav, Centrum pro studium člověka s společnosti, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
  od 07/2018 vědecká pracovnice – Psychologický ústav AV ČR
  03/2016 – 05/2018 vědecká pracovnice – Psychologický ústav, Universität Leipzig (Německo)
  od 11/2014 hostující vědkyně – Amsterdam Center for Language and Communication, Universiteit van Amsterdam (Nizozemsko)
  11/2013 – 11/2014 post-doc, vědecká pracovnice – Amsterdam Center for Language and Communication, Universiteit van Amsterdam
  09/2009 – 09/2013 doktorandka, vědecká pracovnice – Amsterdam Center for Language and Communication, Universiteit van Amsterdam

  Odborné zaměření

  Bádám v oblasti kognitivních věd, přesněji psycholingvistiky. Zaměřuji se na percepci a osvojování řeči, formování abstraktních kategorií, laboratorní fonologii a fonetiku obecně. Hlavní otázky definující můj současný výzkum jsou: Jak funguje mechanismus, který člověku umožní smysluplně vnímat a kategorizovat okolní řečový a akustický signál? Mění se tento mechanismus v závislosti na věku nebo předchozích zkušenostech člověka? Ve svém výzkumu provádím behaviorální a neurovědecké experimenty s lidmi a počítačové simulace s virtuálními subjekty.

  Recenzované články

  Mulak, K., Bonn, C.D., Chládková, K., Aslin, R.N., & Escudero, P. (2017). Indexical and linguistic processing by 12-month olds: Discrimination of speaker, accent and vowel differences. PLoS One. doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176762

  Tuninetti, A., Chládková, K., Peter, V., Schiller, N.O., & Escudero, P. (2017). When speaker identity is unavoidable: Neural processing of speaker identity cues in natural speech. Brain and Language,174, 42–49. link

  Chládková, K., Podlipský, V.J., & Chionidou, A. (2017). Perceptual adaptation of vowels generalizes across the phonology and doesn’t require local context. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 43, 414–427. doi: https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/xhp0000333

  Kriengwatana, B., Terry, J., Chládková, K., & Escudero, P. (2016). Speaker and accent variation are handled differently: Evidence in native and non-native listeners. PLoS One. 11(6): e0156870. doi: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0156870

  Chládková, K., Hamann, S., Williams, D., & Hellmuth, S. (2016). F2 slope as a perceptual cue for the front-back contrast in Standard Southern British English. Language and Speech, 1–22. doi: https://doi.org/10.1177/0023830916650991

  Chládková, K., Escudero, P., & Lipski, S. (2015). When “AA” is long but “A” is not short: speakers who distinguish short and long vowels in production do not necessarily encode a short-long contrast in their phonological lexicon. Frontiers in Psychology, 6:438. doi: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00438

  Chládková, K., Escudero, P., & Lipski, S. (2013). Pre-attentive sensitivity to vowel duration reveals native phonology and predicts learning of second-language sounds. Brain and Language, 126: 243-252. doi: https://dx.doi.org/10.1016/j.bandl.2013.05.020

  Boersma, P., & Chládková, K. (2013). Detecting categorical perception in continuous discrimination data. Speech Communication, 55: 33-39. doi: https://dx.doi.org/10.1016/j.specom.2012.05.003

  Šimáčková, Š., Podlipský, V.J., & Chládková, K. (2012). Czech spoken in Bohemia and Moravia. Journal of the International Phonetic Association, 42: 225-232. doi: https://doi.org/10.1017/S0025100312000102

  Chládková, K., & Escudero, P. (2012). Comparing vowel perception and production in Spanish and Portuguese: European versus Latin American dialects. Journal of the Acoustical Society of America, 131: EL119-EL125. https://dx.doi.org/10.1121/1.3674991

  Chládková, K., & Podlipský, V.J. (2011). Native dialect matters: Perceptual assimilation of Dutch vowels by Czech listeners. Journal of the Acoustical Society of America, 130: EL186-EL192. doi: https://dx.doi.org/10.1121/1.3629135

  Chládková, K., Escudero, P., & Boersma, P. (2011). Context-specific acoustic differences between Peruvian and Iberian Spanish vowels. Journal of the Acoustical Society of America, 130: 416-428. doi: https://dx.doi.org/10.1121/1.3592242

  Escudero, P., & Chládková, K. (2010). Spanish listeners‘ perception of American and Southern British English vowels: Different initial stages for L2 development. Journal of the Acoustical Society of America, 128: EL254-EL260. https://dx.doi.org/10.1121/1.3488794

  Konferenční příspěvky a další články

  Chládková, K., Černá, M., Paillereau, N., Skarnitzl, R. & Oceláková, Z. (2019). Prenatal infant-directed speech: vowels and voice quality. In: Proceedings of the 19th ICPhS, 1525–1529. pdf

  Chládková, K., Boersma, P. Benders, T. (2015). The perceptual basis of the feature vowel height. Proceedings of ICPhS XVIII 2015, Glasgow, article 711.

  Dadwani, R., Peter, V., Chládková, K., Geambașu, A., Escudero, P. (2015). Adult listeners’ processing of indexical versus linguistic differences in a pre-attentive discrimination paradigm. Proceedings of ICPhS XVIII 2015, Glasgow, article 829.

  Podlipský, V.J, Šimáčková, Š., & Chládková, K. (2013). Imitation interacts with one’s second-language phonology but it does not operate cross-linguistically. Proceedings of Interspeech 2013, Lyon, France.

  Chládková, K., & Hamann, S. (2011). High vowels in Standard British English: /u/-fronting does not result in merger. Proceedings of ICPhS XVII 2011, Hong Kong, pp 476-479.

  ter Schure, S., Chládková, K., & van Leussen, J.-W. (2011). Comparing identification of artificial and natural vowels. Proceedings of ICPhS XVII 2011, Hong Kong, pp 1770-1773.

  Boersma, P., & Chládková, K. (2011). Asymmetries between speech perception and production reveal phonological structure. Proceedings of ICPhS XVII 2011, Hong Kong, pp 328-331.

  Boersma, P., & Chládková, K. (2010). Detecting categorical perception in continuous discrimination data. Proceedings of Interspeech 2010. Chiba, Japan.

  Chládková, K., Boersma, P., & Podlipský, V.J. (2009). On-line formant shifting as a function of F0. Proceedings of Interspeech 2009. Brighton, UK.

  Přednášky

  2017: Osvojování si hlásek a porozumění řeči: za vším hledej distribuce, Centrum pro studium člověka a společnosti, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova

  2013: Tracing phonological vowel length across languages through pre-attentive auditory responses to vowel duration differences: an ERP study, Language and Cognition Group, Universiteit Leiden

  2011: Investigating the perceptual basis of phonological features, Phonology Seminar, University of California Los Angeles

  2011: Perception of speech sound structure, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Univerzita Palackého v Olomouci

  2018 – 2020: Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života (hlavní řešitelka)

  2018 – 2020: Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka (hlavní řešitelka, GAČR)

  2016 – 2018: Piecing auditory cues together: how we learn to integrate cues in speech perception (post-doktorský výzkumný grant Rubicon, Nizozemská grantová agentura, NWO)

  Úvod > Ústav > Vyučující > Kateřina Chládková