Obhajoby závěrečných prací

Dovolujeme si Vás pozvat na obhajoby závěrečných prací, které se konají dne 14.června 2024 od 10:00 v místnosti P016 na Fonetickém ústavu FF UK.
Jste srdečně zváni.

Úvod > Nástěnka > Obhajoby závěrečných prací