Obhajoby závěrečných prací

V oddílu Studium – Závěrečné zkoušky naleznete podrobnější informace o podobě obhajoby bakalářské a diplomové práce.

Úvod > Nástěnka > Obhajoby závěrečných prací