100 let fonetiky v Praze

Při příležitosti oslav 100 let Fonetického ústavu pořádáme ve spolupráci s Pražským lingvistickým kroužkem slavnostní zasedání. Zasedání se koná 21. října 2019 od 17:30 v hlavní budově FF UK, v místnosti č. 104.

Úvod > Nástěnka > 100 let fonetiky v Praze