Fonetická práce zvítězila v celostátní lingvistické soutěži!

Moc gratulujeme Haně Hledíkové k vítězství v celostátním kole soutěže Student a věda – lingvistika s příspěvkem Prozodické členění u dobrých mluvčích v češtině a angličtině. Další informace zde.

Úvod > Nástěnka > Fonetická práce zvítězila v celostátní lingvistické soutěži!