Aktuální projekty

 Název projektu

Číslo projektu Řešitel Trvání

Kombinované využití fonetických a korpusově založených postupů při odstraňování rušivých jevů v řečové syntéze

GAČR 16-04420S Jindřich Matoušek (ZČU Plzeň); za FF Radek Skarnitzl 2016-2018
Věkově závislé změny akustických charakteristik řeči dospělých mluvčích GAČR 16-19975S Roman Čmejla (ČVUT); za FF Jan Volín 2016-2018
Vliv faktorů skupinové variability češtiny na vnímání osobnosti mluvčího PRVOUK P10 Jan Volín 2012-2016
Úvod > Věda a výzkum > Aktuální projekty