Doplňkové materiály k publikacím z výzkumu

  • rPraat / mPraat
    a package for R / toolbox for Matlab constitutes an interface between the most popular software for phonetic analyses, Praat, and R
  • Rušivost parazitních zvuků
    ukázky k článku R. Skarnitzla a P. Machače Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích (Naše řeč, 2012)
  • Fonotaktická analýza českých slabik
    elektronické přílohy k článku P. Šturma a D. Lukeše  Fonotaktická analýza obsahu slabik na okrajích českých slov v mluvené a psané řeči (Slovo a slovesnost, v tisku)
Úvod > Věda a výzkum > Doplňkové materiály k publikacím z výzkumu