Tomáš Bořil

Ing. Tomáš Bořil, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • úterý 13:20-14:10, jindy po dohodě e-mailem
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 13

RozvrhCurriculumPublikaceGrantyZávěrečné práceVyučované předměty

Rozvrh

 

Absolvovaná VŠ

2012 (Ph.D.) – České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, obor Teoretická elektrotechnika
2008 (Ing.) – České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, obor Elektronika – Elektronické systémy
2006 (Bc.) – České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, obor Elektronika a sdělovací technika

Zaměstnavatel

od 2012 Fonetický ústav FF UK (odborný asistent)

Odborné zaměření

Odbornou znalost číslicového zpracování signálů (DSP) využívám pro zkoumání akustiky řeči, zejména vlastností hlásek, hlasivkového tónu a intonace. Statistické vyhodnocování dat je důležitou součástí takových fonetických analýz. Tvorbou nových programových nástrojů v nejrůznějších prostředích usnadňuji a urychluji používané postupy. Těší mě, že základy těchto znalostí mohu úspěšně předávat studentům na Filozofické fakultě a obor Fonetika tak může spolupracovat i s oblastí řečových technologií.

V současné době zkoumám akustické aspekty stárnutí lidského hlasu, což může být mimo jiné zajímavým pomocníkem pro vyhodnocování podezřelých odchylek, které mohou souviset například s neurodegenerativními onemocněními. A dále se podílím na hledání a popisování problémů počítačové syntézy řeči v češtině, díky tomu se dozvídáme stále nové poznatky o tom, jak naše řeč skutečně funguje.

Publikace

 • Bořil T., Šturm P., Skarnitzl R., Volín J.: Effect of formant and F0 discontinuity on perceived vowel duration : Impacts for concatenative speech synthesis. In Proceedings of the 18th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2017). Stockholm, International Speech Communication Association, 2017, s. • p. 2998-3002. ISBN 0-000-00000-0.
 • Bořil T., Skarnitzl R.: Tools rPraat and mPraat : Interfacing Phonetic Analyses with Signal Processing. In Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K.: Text, Speech, and Dialogue: 19th International Conference, TSD 2016, Brno, Czech Republic, September 12-16, 2016, Proceedings. Cham, Springer International Publishing, 2016, s. • p. 367-374. ISBN 978-3-319-45510-5.
 • Skarnitzl R., Vaňková J., Bořil T.: Optimizing the extraction of vowel formants. In Niebuhr O., Skarnitzl R.: Tackling the Complexity in Speech. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, s. • p. 165-182. ISBN 978-80-7308-558-2.
 • Volín J., Bořil T.: Základní frekvence v konturách a průbězích. In Skarnitzl R.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 65-76. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Skarnitzl R., Bořil T., Vaňková J., Weingartová L., Volín J., Šturm P., Hývlová D., Lazárková D., Nechanský T., Svobodová M.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 162 s. • p. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Weingartová L., Bořil T., Vaňková J.: Spektrální sklon. In Skarnitzl R.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 77-94. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Vaňková J., Bořil T.: Telefonní přenos. In Skarnitzl R.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 104-115. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Bořil T., Weingartová L.: Rozhodování a statistika. In Skarnitzl R.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 116-135. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Bořil T., Sovka P.: Autoregressive causal relation: Digital filtering approach to causality measures in frequency domain. Digital Signal Processing: A Review Journal, 2013, č. • no. 23, s. • p. 1756-1766. ISSN 1051-2004.
 • Volín J., Bořil T.: General and Speaker-Specific Properties of F0 Contours in Short Utterances. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2013, č. • no. 2014, s. • p. 9-19. ISSN 0567-8269.

Závěrečné práce

 

Vyučované předměty

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Tomáš Bořil