Radek Skarnitzl

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.

Funkce
 • ředitel (vedoucí) - Fonetický ústav
Konzultační hodiny
 • čtvrtek 9:30 - 10:30; 18. a 25. května zrušeny
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 13

RozvrhCurriculumPublikaceGrantyZávěrečné práceVyučované předměty

Rozvrh

 

Absolvovaná VŠ

2012 (doc.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor obecná lingvistika
2008 (Ph.D.) – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor fonetika
2002 (Mgr.) – Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, obor anglický jazyk a literatura – německý jazyk

Zaměstnavatel

od 2002 Fonetický ústav FF UK (2002 asistent, 2004 odborný asistent, 2012 docent)
2012 – 2015 Metropolitní univerzita Praha (Katedra anglofonních studií)
2007 – 2011 Economia, a.s., šéfredaktor časopisu Business Spotlight

Odborné zaměření

K mým hlavním zájmům patří dvě oblasti pohybující se na pomezí fonetiky a dalších věd. Za prvé se jedná o výzkum možností identifikace mluvčího z řečového signálu (forenzní fonetiku). Za druhé jsou to různé aspekty spojené s cizineckým přízvukem, hlavně s českou angličtinou. Kromě zjišťování, co to vlastně česká angličtina je a jaké jsou její fonetické vlastnosti, se zaměřuji na zkoumání vlivu přítomnosti konkrétních výslovnostních jevů na hodnocení mluvčího v komunikaci.

Kromě těchto aplikovanějších oblastí zkoumám i akustické a artikulační vlastnosti češtiny, například pomocí elektropalatografie.

Akademické funkce

2014 – 2016 člen Akademického senátu FF UK, Legislativní komise a Komise pro vědu FF UK
2012 – 2014 proděkan pro přijímací řízení a další vzdělávání FF UK
2010 – 2012 člen Akademického senátu FF UK a Komise pro vědu FF UK

Působení v zahraničí

studijní stáž na St. Patrick’s College v Irsku (září 2000 – prosinec 2000)
11/2004 – Institut für Angewandte Physik, Goethe Universität, Frankfurt am Main, Německo – vědecký pobyt
5-6/2008 – School of Psychology, University of Liverpool, Velká Británie – vědecký pobyt
12/2015 – Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Polsko – vědecký pobyt

Členství v mezinárodních organizacích

International Phonetic Association (IPA)
International Speech Communication Association (ISCA)
International Association for Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA)

Publications

 • Skarnitzl R.: Co dokáže náš hlas? Fonetický pohled na variabilitu řečové produkce. Slovo a smysl (Word and Sense), 2016, č. • no. 13, s. • p. 97-115. ISSN 1214-7915.
 • Bořil T., Skarnitzl R.: Tools rPraat and mPraat : Interfacing Phonetic Analyses with Signal Processing. In Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K.: Text, Speech, and Dialogue: 19th International Conference, TSD 2016, Brno, Czech Republic, September 12-16, 2016, Proceedings. Cham, Springer International Publishing, 2016, s. • p. 367-374. ISBN 978-3-319-45510-5.
 • Berkovcová Z., Černikovská Š., Skarnitzl R.: Vliv temporálních manipulací na vnímání kompetence mluvčího. Studie z aplikované lingvistiky, 2016, č. • no. 7, s. • p. 7-19. ISSN 1804-3240.
 • Skarnitzl R., Šturm P.: Pre-fortis shortening in Czech English : A production and reaction-time study. Research in Language [online], 2016, č. • no. 14, s. • p. 1-14. ISSN 2083-4616.
 • Skarnitzl R., Šturm P., Volín J.: Zvuková báze řečové komunikace : Fonetický a fonologický popis řeči. Praha, Karolinum, 2016. 170 s. • p. ISBN 978-80-246-3272-8.
 • Skarnitzl R., Vaňková J., Nechanský T.: Speaker discrimination using formant trajectories from casework recordings: Can LDA do it? In The Scottish Consortium for ICPhS 2015 .: Proceedings of ICPhS 2015. Glasgow, University of Glasgow, 2015 ISBN 978-0-85261-941-4.
 • Skarnitzl R.: Česko-německý workshop o řečové komunikaci. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 225-226. ISSN 0008-7386.
 • Niebuhr O., Skarnitzl R.: Tackling the Complexity in Speech. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, s. • p. 9-23. ISBN 978-80-7308-558-2.
 • Skarnitzl R., Vaňková J., Bořil T.: Optimizing the extraction of vowel formants. In Niebuhr O., Skarnitzl R.: Tackling the Complexity in Speech. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2015, s. • p. 165-182. ISBN 978-80-7308-558-2.
 • Skarnitzl R., Bořil T., Vaňková J., Weingartová L., Volín J., Šturm P., Hývlová D., Lazárková D., Nechanský T., Svobodová M.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 162 s. • p. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Skarnitzl R., Hývlová D.: Statistický popis hodnot základní frekvence. In Skarnitzl R.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 49-64. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Skarnitzl R., Lazárková D., Nechanský T., Šturm P.: Vokalické formanty. In Skarnitzl R.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 21-48. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Skarnitzl R.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 11-20. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Volín J., Poesová K., Skarnitzl R.: The Impact of Rhythmic Distortions in Speech on Personality Assessment. Research in Language, 2014, č. • no. 12, s. • p. 209-216. ISSN 2083-4616.
 • Vaňková J., Skarnitzl R.: Within- and Between-Speaker Variability of Parameters Expressing Short-Term Voice Quality. In Campbell N., Gibbon D., Hirst D.: Social and Linguistic Speech Prosody. Dublin, Trinity College Dublin, 2014, s. • p. 1081-1085. ISBN 0-000-00000-0.
 • Volín J., Weingartová L., Skarnitzl R.: Spectral Characteristics of Schwa in Czech Accented English. Research in Language [online], 2013, č. • no. 11, s. • p. 31-39. ISSN 2083-4616.
 • Skarnitzl R., Šturm P., Machač P.: The phonological voicing contrast in Czech: An EPG study of phonated and whispered fricatives. In Bimbot F.: Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013). Lyon, ISCA, 2013, s. • p. 3191-3195. ISBN 978-1-62993-443-3.
 • Fejlová D., Lukeš D., Skarnitzl R.: Formant Contours in Czech Vowels: Speaker-discriminating Potential. In Bimbot F.: Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013). Lyon, International Speech Communication Association, 2013, s. • p. 3182-3186. ISBN 978-1-62993-443-3.
 • Lukeš D., Fejlová D., Skarnitzl R.: Variability of Czech Alveolar Plosives: A Locus Equation Perspective. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2013, č. • no. 2014, s. • p. 21-31. ISSN 0567-8269.
 • Skarnitzl R.: Asymmetry in the Czech Alveolar Stops: An EPG Study. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2013, č. • no. 2014, s. • p. 101-112. ISSN 0567-8269.
 • Skarnitzl R., Bartošová P.: Výzkum lingvální artikulace pomocí elektropalatografie na příkladu českých palatálních exploziv. Naše řeč, 2013, č. • no. 96, s. • p. 249-258. ISSN 0027-8203.
 • Legát M., Skarnitzl R.: The Role of Nasal Contexts on Quality of Vowel Concatenations. In Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K.: Proceedings of the 15th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Berlin, Heidelberg, Springer Verlag, 2012, s. • p. 551-558. ISBN 978-3-642-32789-6.
 • Volín J., Uhrinová M., Skarnitzl R.: The effect of word-initial glottalization on word monitoring in Slovak speakers of English. Research in Language, 2012, č. • no. 10, s. • p. 173-181. ISSN 1731-7533.
 • Matoušek J., Skarnitzl R., Tihelka D., Machač P.: Removing Preglottalization from Unit-Selection Synthesis: Towards the Linguistic Naturalness of Synthetic Czech Speech. IAENG International Journal of Computer Science [online], 2012, č. • no. 39, s. • p. 123-130. ISSN 1819-9224.
 • Skarnitzl R., Machač P.: Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích. Naše řeč, 2012, č. • no. 95, s. • p. 3-14. ISSN 0027-8203.
 • Skarnitzl R., Volín J.: Referenční hodnoty vokalických formantů pro mladé dospělé mluvčí standardní češtiny. Akustické listy, 2012, č. • no. 18, s. • p. 7-11. ISSN 1212-4702.
 • Skarnitzl R.: Dvojí i v české výslovnosti. Naše řeč, 2012, č. • no. 95, s. • p. 141-153. ISSN 0027-8203.
 • Tihelka D., Hanzlíček Z., Machač P., Skarnitzl R., Matoušek J.: On the Impact of Labialization Contexts on Unit Selection Speech Synthesis. In IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology. Ho Chi Minh City, Vietnam, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2012, s. • p. 187-192. ISBN 978-1-4673-5604-6.
 • Skarnitzl R.: Znělostní kontrast nejen v češtině. Praha, Nakladatelství Epocha, 2011. 272 s. • p. ISBN 978-80-7425-113-9.
 • Šturm P., Skarnitzl R.: The open front vowel /æ/ in the production and perception of Czech students of English. In Cosi P., De Mori R., Di Fabbrizio G., Pieraccini R.: Proceedings of Interspeech 2011. Florencie, Causal Productions, 2011, s. • p. 1161-1164. ISBN 978-1-61839-270-1.
 • Matoušek J., Skarnitzl R., Tihelka D., Machač P.: Towards Linguistic Naturalness of Synthetic Speech. In Ao S., Douglas C., Grundfest W., Burgstone J.: Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2011. San Francisco, Newswood Limited, 2011, s. • p. 561-566. ISBN 978-988-18210-9-6.
 • Heranová J., Skarnitzl R.: Využití harmonicity při fonetické segmentaci řeči. Akustické listy, 2011, č. • no. 17, s. • p. 3-9. ISSN 1212-4702.
 • Volín J., Skarnitzl R.: The strength of foreign accent in Czech English under adverse listening conditions. Speech Communication, 2010, č. • no. 52, s. • p. 1010-1021. ISSN 0167-6393.
 • Zíková M., Skarnitzl R.: Prosodic Aspects of the Czech Demonstrative Pronoun "Ten". In Vích R.: Speech Processing. Praha, Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, 2010, s. • p. 29-33. ISBN 978-80-86269-21-4.
 • Skarnitzl R., Machač P.: Domain-initial coordination of phonation and articulation in Czech radio speech. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 21-35. ISSN 0567-8269.
 • Skarnitzl R.: Prague Phonetic Corpus: status report. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 65-67. ISSN 0567-8269.
 • Volín J., Skarnitzl R.: Suprasegmental Acoustic Cues of Foreignness in Czech English. In Odyssey 2010: The Speaker and Language Recognition Workshop. Brno, VUT Brno, 2010, s. • p. 271-278. ISBN 978-80-214-4114-9.

Přednášky

 • Skarnitzl, R. (2017). The Question of Credibility: Social Consequences of Sounding Foreign. Vyzvaná přednáška na konferenci Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě, 11. dubna 2017.
 • Skarnitzl, R. (2016). Co všechno dokáže náš hlas: Fonetický pohled na variabilitu řečové produkce. Vyzvaná přednáška na XXIV. konferenci Asociace klinických logopedů ČR, 12. listopadu 2016.
 • Skarnitzl, R. (2016). Co je zvláštního na slovním přízvuku v češtině? Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 8. listopadu 2016.
 • Skarnitzl, R. & Šturm, P. (2015). Fonetické bádání o řeči včera a dnes. Přednáška a výstava v rámci Dne vědy Filozofické fakulty UK, 25. března 2015.
 • Skarnitzl, R. (2013). Analýza lidské řeči pro forenzní účely. Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 14. listopadu 2013.
 • Volín, J. & Skarnitzl, R. (2013). Fonetická „nepolapitelnost“ slovního přízvuku v češtině. Přednáška pro Klub přátel českého jazyka, 24. dubna 2013.
 • Skarnitzl, R. (2012). Existuje ještě dnes „anonymní“ telefonát? Přednáška v rámci Dne vědy Filozofické fakulty UK, 21. března 2013.
 • Skarnitzl, R. (2011). Český hláskový systém v současném výzkumu. Přednáška na Letní škole lingvistiky, Dačice, 24. srpna 2011.
 • Skarnitzl, R. (2011). Nové pohledy na systém českých hlásek. Přednáška na FF UK, 4. ledna 2011.
 • Skarnitzl, R. & Volín, J. (2010). Zvuk řeči okem i uchem. Přednáška na Letní škole lingvistiky, Dačice, 19. srpna 2010.
 • Skarnitzl, R. (2008). Perception of speech under adverse conditions – overview. Vyzvaná přednáška pro Prague S2S Workshop – speech in adverse conditions, 8. září 2008.
 • Skarnitzl, R. (2008). Výzkum řečové produkce. Přednáška na Letní škole lingvistiky, Dačice, 18. srpna 2008.

Závěrečné práce

 

Vyučované předměty

Úvod > Ústav > Vyučující > Radek Skarnitzl