Pavel Šturm

Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.

Funkce
 • tajemník (administrativní tajemník) - Fonetický ústav
Konzultační hodiny
 • úterý 12:00-13:00 (č. 12) - v září jen po předchozí domluvě
Adresa

Fonetický ústav
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2
Místnost č. 12

RozvrhCurriculumPublikaceGrantyZávěrečné práceVyučované předměty

Rozvrh

 

Absolvovaná VŠ

2017 – Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Fonetika (Ph.D.)
2013 – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor fonetika (Mgr.)
2011 – Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, obor fonetika – anglistika a amerikanistika (Bc.)

Zaměstnavatel

od r. 2017: odborný asistent – Fonetický ústav, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
od r. 2013: asistent – Fonetický ústav, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Odborné zaměření

Mé hlavní vědecké zájmy leží v oblasti cizineckého přízvuku a osvojování cizího jazyka, zejména pak angličtiny českých mluvčích. Kromě toho se věnuji fonetické podstatě slabiky a určování slabičných hranic, fonologickým aspektům řeči, srovnávání zvukových systémů různých jazyků a řečovému rytmu (konkrétně výzkumu tzv. „p-center“, percepčních center). V neposlední řadě se též zabývám mapováním dějin české fonetiky v evropském kontextu.

Publikace

 • Šturm P., Lukeš D.: Fonotaktická analýza obsahu slabik na okrajích českých slov v mluvené a psané řeči. Slovo a slovesnost, 2017, č. • no. 78, s. • p. 99-118. ISSN 0037-7031.
 • Šturm P.: Segmental duration as a cue to syllable boundaries in Czech. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2017, č. • no. Neuveden, s. • p. 121-137. ISSN 0567-8269.
 • Skarnitzl R., Šturm P.: Voicing assimilation in Czech and Slovak speakers of English : Interactions of segmental context, language and strength of foreign accent. Language and Speech, 2017, č. • no. 60, s. • p. 427-453. ISSN 0023-8309.
 • Bořil T., Šturm P., Skarnitzl R., Volín J.: Effect of formant and F0 discontinuity on perceived vowel duration : Impacts for concatenative speech synthesis. In Proceedings of the 18th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2017). Stockholm, International Speech Communication Association, 2017, s. • p. 2998-3002. ISBN 0-000-00000-0.
 • Skarnitzl R., Šturm P., Volín J.: Zvuková báze řečové komunikace : Fonetický a fonologický popis řeči. Praha, Karolinum, 2016. 170 s. • p. ISBN 978-80-246-3272-8.
 • Volín J., Šturm P.: Pevný bod pro zkoumání řečového rytmu. Naše řeč, 2016, č. • no. 99, s. • p. 92-100. ISSN 0027-8203.
 • Skarnitzl R., Šturm P.: Pre-fortis shortening in Czech English : A production and reaction-time study. Research in Language [online], 2016, č. • no. 14, s. • p. 1-14. ISSN 2083-4616.
 • Zima P., Šturm P.: Remarks on Segmental and Suprasegmental Roles of Tones in Dendi-Songhay Grammar. In Zima P.: Europe and the Others : Occasional Research Bulletin. Muenchen, LINCOM GmbH, 2016, s. • p. 73-93. ISBN 978-3-86288-692-0.
 • Šturm P., Volín J.: P-centres in natural disyllabic Czech words in a large-scale speech-metronome synchronization experiment. Journal of Phonetics, 2016, č. • no. 55, s. • p. 38-52. ISSN 0095-4470.
 • Šturm P.: International phonetic congresses : The shift in research practices and areas of interest over 44 years. In The Scottish Consortium for ICPhS 2015 .: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, University of Glasgow, 2015 ISBN 978-0-85261-941-4.
 • Šturm P.: The Prague historical collection of tuning forks : A surviving replica of the Koenig tonometre. In Hoffmann R., Trouvain J.: Proceedings of the First International Workshop on the History of Speech Communication Research. Dresden, TUDpress, 2015, s. • p. 95-105. ISBN 978-3-95908-020-0.
 • Churaňová E., Šturm P., Weingartová L.: Changes in segmental timing in slow and fast metronome-synchronized speech. In Wolters M.: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, University of Glasgow, 2015 ISBN 978-0-85261-941-4.
 • Šturm P.: Complexity in the articulation of Czech alveolar consonants. In Niebuhr O., Skarnitzl R.: Tackling the Complexity in Speech. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015, s. • p. 75-95. ISBN 978-80-7308-558-2.
 • Volín J., Churaňová E., Šturm P.: P-centre Position in Natural Two-Syllable Czech Words. In Campbell N., Gibbon D., Hirst D.: Social and Linguistic Speech Prosody. Dublin, Trinity College Dublin, 2014, s. • p. 920-924. ISBN 0-000-00000-0.
 • Skarnitzl R., Šturm P.: Assimilation of voicing in Czech speakers of English : The effect of the degree of accentedness. Research in Language, 2014, č. • no. 12, s. • p. 199-208. ISSN 2083-4616.
 • Weingartová L., Churaňová E., Šturm P.: Transitions, pauses and overlaps: Temporal characteristics of turn-taking in Czech. In Campbell N., Gibbon D., Hirst D.: Social and Linguistic Speech Prosody. Dublin, Trinity College Dublin, 2014, s. • p. 502-506. ISBN 0-000-00000-0.
 • Skarnitzl R., Bořil T., Vaňková J., Weingartová L., Volín J., Šturm P., Hývlová D., Lazárková D., Nechanský T., Svobodová M.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 162 s. • p. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Skarnitzl R., Lazárková D., Nechanský T., Šturm P.: Vokalické formanty. In Skarnitzl R.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 21-48. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Skarnitzl R., Šturm P., Machač P.: The phonological voicing contrast in Czech: An EPG study of phonated and whispered fricatives. In Bimbot F.: Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013). Lyon, ISCA, 2013, s. • p. 3191-3195. ISBN 978-1-62993-443-3.
 • Šturm P., Volín J.: Morfologická informace a mentální zpracování souvislé řeči v češtině. Československá psychologie, 2013, č. • no. 57, s. • p. 569-580. ISSN 0009-062X.
 • Šturm P., Volín J.: Syllables versus phones in a word-monitoring experiment. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 25-34. ISSN 1804-3240.
 • Šturm P., Volín J.: Měření reakčních dob u experimentů s akustickými podněty. Akustické listy, 2012, č. • no. 18, s. • p. 25-30. ISSN 1212-4702.
 • Šturm P., Skarnitzl R.: The open front vowel /æ/ in the production and perception of Czech students of English. In Cosi P., De Mori R., Di Fabbrizio G., Pieraccini R.: Proceedings of Interspeech 2011. Florencie, Causal Productions, 2011, s. • p. 1161-1164. ISBN 978-1-61839-270-1.
 • Machač P., Šturm P.: The Phonological Contrast of Voicing in Whispered Czech and its Phonetic Correlates – A Preliminary Study. In Vích R.: Speech Processing. Praha, Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, 2010, s. • p. 34-43. ISBN 978-80-86269-21-4.

Přednášky

Šturm, P. (2015). Mýty a fakta o lidské řeči pro zvídavé. Přednáška v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR, 3. listopadu 2015.

Skarnitzl, R. & Šturm, P. (2015). Fonetické bádání o řeči včera a dnes. Přednáška a výstava v rámci Dne vědy Filozofické fakulty UK, 25. března 2015.

Závěrečné práce

 

Vyučované předměty

Úvod > Ústav > Vyučující > Pavel Šturm