O studiu fonetiky

Fonetika je uznávaným studijním i vědním oborem v českém i mezinárodním kontextu. Jako obor vysokoškolského studia je akreditována pouze na Filozofické fakultě UK. Fonetiku lze studovat jako prezenční dvouoborové bakalářské studium a na navazující magisterské úrovni jako prezenční dvouoborové či jednooborové studium. Po absolvování magisterského studia je možné se ucházet o studium doktorské.

Fonetika se zabývá zvukovou stavbou jazyka na bázi lingvistiky a řečovou komunikací obecně. Je oborem výrazně interdisciplinárním a propojuje poznatky několika vědních oblastí. Jako lingvistická disciplina přináší fonetika poznatky o zvukové stavbě jednotlivých jazyků i ve srovnání jazyků, dále jsou to poznatky potřebné pro obory další: pro technické discipliny zabývající se hlasovými technologiemi a rozvojem multimediálních komunikačních systémů; pro oblast kultury mluvené komunikace; pro praktické aplikace související s identifikací mluvčích; pro pedagogické aplikace při výuce cizích jazyků; pro aplikace zaměřené na poruchy v zacházení s jazykem a další.

Více informací o fonetice naleznete zde.

Letáček ke stažení

Charakteristiky oborů

Bakalářské studium
Dvouoborové navazující magisterské studium
Jednooborové navazující magisterské studium

Požadavky ke studiu fonetiky

  • velmi dobrý zrak a sluch pro audiovizuální analýzy řečového signálu
  • schopnost orientace v anglicky psaném odborném textu
  • lingvistické dovednosti (určování lingvistických kategorií, chápání struktury jazyka)
  • schopnost orientace v anglickém odborném textu
Úvod > Uchazeč > O studiu fonetiky