Skripty v Praatu a demonstrace

Tyto stránky nabízejí podpůrné materiály pro kurzy Akustika řeči I a II a Řečové technologie I.

Základy programování v Praatu

Přehled příkazů a základních programovacích technik v Praatu – Radek Skarnitzl

Stavební kameny skriptů

Komentáře
Proměnné
For cyklus
Podmínka
Výběr objektů
Funkce index
Pole proměnných

Základní struktura skriptů

Ukázkový skript

Animované skripty

0. Úvod
1. Informace o zvukovém souboru
2. Informace o TextGridu
3. Výpočet formantů
4. Cykly
5. Průchod TextGridem: výpis labelů
6. Podmínky
7. Přepínání objektů: průměrné formanty a-ových vokálů
8. Hromadné zpracování celého adresáře
9. Časté chyby ve skriptech
10. Náměty

Poznámky: ne vždy se načtou všechny stránky interaktivní prezentace. Titulní stránka i poslední strana jsou výrazně odlišné od ostatních. Pokud máte tedy podezření,
že poslední stránka není skutečně tou poslední, použijte tlačítko Refresh v prohlížeči pro znovunačtení celé prezentace. Vyžaduje prohlížeč kompatibilní s HTML5, vyzkoušeno v Chrome.

Zajímavé klávesové zkratky: o nebo g pro rychlý průchod mezi stránkami, f pro zobrazení přes celou obrazovku.

Demonstrace

Fourier Series 3D interaktivní demonstrace principu Fourierových řad

Poděkování

Tyto stránky a demonstrace byly vytvořeny za podpory vnitřního grantu FF UK v Praze, rok 2015: FF_15_TO1_076 Tvorba multimediálních stránek pro předměty Akustika řeči a Řečové technologie.

Úvod > Studium > Stránky kurzů > Skripty v Praatu a demonstrace