Zdena Palková

prof. PhDr. Zdenka Palková, CSc.

Address

Institute of Phonetics
Místnost č. 14

CurriculumPublicationsProjectsTeaching

Education

1995 (prof.) – Charles University in Prague, Faculty of Arts, Phonetics and PhonologyEmployment
1987 (doc.) – Charles University in Prague, Faculty of Arts, General Linguistics and Phonetics
1971 CSc. – Charles University in Prague, Faculty of Arts, General Linguistics and Phonetics
1961 (Mgr.) – Charles University in Prague, Faculty of Arts, Czech studies – German studies

Employment

since 1961 Institute of Phonetics, Faculty of Arts

Research Interests

My current research focuses on the pronunciation norm of Czech and on the melodic properties of Czech.

Academic Functions

1991-2000 and 2003-2008 member of the Scientific Council
1993-1996 member of the Academic Senate of the faculty
1991-1993 Vice-Dean for Study Affairs, Faculty of Arts

Cooperation outside of the university

long-term cooperation with Czech Radio (1980-1992) and with theathres in Prague as a phonetic advisor (1980-1991 mostly Divadlo Na Zábradlí, since 1990 the National Theatre).

Membership in Organizations

International Society of Phonetic Sciences  (ISPhS), International Speech Communication Association (ISCA), International Phonetic Assotiation (IPA), Societas Linguistica Europea (SLE), New York Academy of Sciences (NYAS)

Publikace

 • Palková Z.: Obecná čeština v řeči na jevišti. In Bónová I., Jasinská L.: Slovakistika vo všeobecnolingvistickej a literárnovednej perspektíve, Acta Facultatis philosophicae universitatis Šafarikianae 92. Košice, Univerzita P.J. Šafárika, 2016, s. • p. 161-167. ISBN 978-80-8152-454-7.
 • Palková Z.: Hlasivkový ráz ve výzkumu zvukové stavby češtiny. In Cychnerska A., Sawicka I.: Sandhi w jȩzykach słowiańskich II. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016, s. • p. 143-158. ISBN 978-83-64031-42-7.
 • Palková Z.: Zvuková stavba češtiny. In Uličný O.: Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc, Univerzita Palackého, 2015, s. • p. 311-328. ISBN 978-80-244-4667-7.
 • Palková Z.: Fonetická zastavení Františka Daneše. Slovo a slovesnost, 2014, č. • no. 75, s. • p. 227-230. ISSN 0037-7031.
 • Palková Z.: Melodemes in speech: Their stability and confusions. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2013, č. • no. 2014, s. • p. 55-68. ISSN 0567-8269.
 • Palková Z.: Sandhiové modifikace v současné češtině. In Sandhi w językach słowiańskich. Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013, s. • p. 85-102. ISBN 978-83-231-3038-3.
 • Palková Z.: Rytmus řeči a verše v češtině. Česká literatura, 2012, č. • no. 60, s. • p. 338-354. ISSN 0009-0468.
 • Palková Z., Veroňková J.: Perception of Czech in noise: Onset and coda in monosylabic words. In Mildner V., Liker M.: Proizvodnja i percepcija govora. Zagreb, FF-press; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku, 2010, s. • p. 153-160. ISBN 978-953-175-351-7.
 • Palková Z., Volín J., Zimmermann J.: Wavelet transform of speech and stylization of acoustic parameters. In Vích R.: Speech Processing. Praha, Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, 2010, s. • p. 44-49. ISBN 978-80-86269-21-4.
 • Palková Z.: Větná melodie v češtině v phledu současného výzkumu. In Čmejrková S., Hoffmannová J., Havlová E.: Užívání a prožívání jazyka. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 105-110. ISBN 978-80-246-1756-5.
 • Palková Z.: The influence of context on perception of the prosodic word. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009. ISSN 0567-8269.

2018 – 2020: Phonetic properties of Czech in non-native and native speakers’ communication (team member)

Past projects

2005 – 2007: Notions of phonetic description in relation to acoustic, perceptual and articulatory characteristics of speech (Principal Investigator)

Professor Zdena Palková is an Emeritus member of the Institute of Phonetics but occasionally still teaches courses on Stage Elocution or Sound Structure of Verse.

On top of these, she used to teach courses in Fundamentals of Prosody, Phonology, as well as Phonetics of Czech for Foreigners.

Úvod > Institute > Staff > Zdena Palková