Jitka Veroňková

PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D.

Address

Institute of Phonetics
Místnost č. 14

CurriculumPublicationsProjectsTeaching

Education

2006 (Ph.D.) – Charles University in Prague, Faculty of Arts, Phonetics
1997 (Mgr.) – Charles University in Prague, Faculty of Arts, Czech Language and Literature – Linguistics and Phonetics

Employment

since 1996 Institute of Phonetics (Charles University in Prague, Faculty of Arts)
1994 – 2000 College for actors

Research Interests

phonetics of Czech

Cooperation beyond the university

Teaching stage elocutions, consultations when rehearsing theatre performances at the College for actors.
Consultations for radio newsreaders and moderators.

Membership in Organizations

International Society of Phonetic Sciences (ISPhS)

Publikace

 • Veroňková J., Poukarová P.: The relation between subjective and objective assessment of speaking rate in Czech radio newsreaders. Acta Universitatis Carolinae. Philologica [online], 2017, č. • no. 2017, s. • p. 95-107. ISSN 2464-6830.
 • Ramasheuskaya K., Veroňková J.: Posuzování zvukové stránky řeči ruskojazyčných cizinců rodilými posluchači češtiny. In Gladkova H., Ramasheuskaya K.: Čeština a ruština v kontaktu : Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha : FF UK, neuveden, 2016, s. • p. 59-83. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Ramasheuskaya K., Veroňková J.: How Czech Speech of Russian-Speaking Learners is perceived by Native Speakers of Czech and its Correlation with Age Factors and Language Competence. In Besters-Dilger J., Gladkova H.: Second Language Acquisition in complex linguistic enviroments : Russian Native Speakers Acquiring Standard and Non-Standard Varieties of German and Czech. Frankfurt, Peter Lang, 2016, s. • p. 147-176. ISBN 978-3-631-67851-0.
 • Ramasheuskaya K., Veroňková J.: Priemlemost reči russkojazyčnych inostrancev dlja nositelej češskogo jazyka i eë sootnošenie s faktorami vozrasta i grammatičeskoj kompetenciej. In Besters-Dilger J., Gladkova H.: Усвоение второго языка в сложном языковом окружении : как носители русского языка усваивают литературные и разговорные разновидности немецкого и чешского языков. Praha : FF UK, FF UK, 2016, s. • p. 147-177. ISBN 978-80-7308-662-6.
 • Sukhanek O., Macurová J., Stranz-Nikitina V., Simeunovich-Skvortsova M., Perevozchikova T., Ramasheuskaya K., Veroňková J., Goltsev E., Gladkova H., Prediger A., Besters-Dilger J.: Second Language Acquisition in complex linguistic enviroments : Russian Native Speakers Acquiring Standard and Non-Standard Varieties of German and Czech. Frankfurt am Main, Peter Lang GmbH, 2016. 330 s. • p. ISBN 978-3-631-67851-0.
 • Besters-Dilger J., Gladkova H., Veroňková J., Goltsev E., Perevozchikova T., Macurová J., Sukhanek O., Stranz-Nikitina V., Ramasheuskaya K., Simeunovich-Skvortsova M., Prediger A.: Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii : kak nositeli russkogo jazyka usvaivajut literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 341 s. • p. ISBN 978-80-7308-662-6.
 • Veroňková J., Shadrina Y.: Vowel-related glottalization in Czech read speech: Russian vs. native speakers. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2016, č. • no. 7, s. • p. 93-108. ISSN 1804-3240.
 • Veroňková J.: Výskyt rázu ve čtených a semispontánních projevech v češtině. In Cychnerska A., Sawicka I.: Sandhi w jezykach slowianskich II. Warszawa, Wolumina pl. Daniel Krzanowski, 2016, s. • p. 159-172. ISBN 978-83-64031-42-7.
 • Gladkova H., Sukhanek O., Ulyankina E., Macurová J., Veroňková J., Ramasheuskaya K., Stranz-Nikitina V., Hasil J., Ivanovová D.: Čeština a ruština v kontaktu : metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 160 s. • p. ISBN 978-80-7308-690-9.
 • Veroňková J.: Na českém znění spolupracovali... aneb Hodnocení projevu dabérů přírodovědných dokumentů. Nová Čeština doma & ve světě, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 52-83. ISSN 1805-367X.
 • Veroňková J.: Nahrávání - nedoceněný pomocník při výuce češtiny pro cizince. Nová Čeština doma & ve světě, 2012, č. • no. 1, s. • p. 75-91. ISSN 1805-367X.
 • Palková Z., Veroňková J.: Perception of Czech in noise: Onset and coda in monosylabic words. In Mildner V., Liker M.: Proizvodnja i percepcija govora. Zagreb, FF-press; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku, 2010, s. • p. 153-160. ISBN 978-953-175-351-7.
 • Veroňková J., Janoušková J.: Jak hodnotí posluchači zvukovou stránku projevů u moderátorů zpravodajství ČT1? In Čmejrková S., Hoffmannová J., Havlová E.: Užívání a prožívání jazyka. K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 115-119. ISBN 978-80-246-1756-5.
 

Past projects

2005 – 2007: Notions of phonetic description in relation to acoustic, perceptual and articulatory characteristics of speech (team member)

I teach courses of Phonetics for Foreigners, Corrective Pronunciation of Czech, and Elocution.

Úvod > Institute > Staff > Jitka Veroňková