Jan Volín

doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.

Job
 • zástupce ředitele (deputy head) - Institute of Phonetics
Address

Institute of Phonetics
Místnost č. 14

CurriculumPublicationsProjectsTeaching

Education

2009 (doc.) – Faculty of Arts, Charles University in Prague, General Linguistis
2005 (Ph.D.) – Faculty of Arts, Charles University in Prague, Phonetics
1995 (Mgr.) – Faculty of Education, Charles University in Prague, English Language and Literature
1987 (Mgr.) – Faculty of Education at Ústí n. Labem, Czech Language – Music

Employment

since 1999 Institute of Phonetics, Faculty of Arts, Charles University in Prague
1996 – 1999 Faculty of Education, Charles University in Prague
1992 – 1996 The Bell School a.s., teacher of English
1984 – 1992 primary school teacher

Research Interests

My current research interests include foreign accentedness and specifically Czech English, and speech prosody, mainly the rhythm of speech.

Academic Functions

since 2010 member of the Scientific Council of the Faculty of Arts
2010 – 2012 head of the Ethical Committee of the faculty

Cooperation beyond the university

1997 – 2000 post-service courses on phonetics and phonology for teachers of English, for the Association of Teachers of English in the Czech Republic (ATECR).

Membership in Organizations

International Phonetic Association (IPA)

Publikace

 • Bořil T., Šturm P., Skarnitzl R., Volín J.: Effect of formant and F0 discontinuity on perceived vowel duration : Impacts for concatenative speech synthesis. In Proceedings of the 18th Annual Conference of the International Speech Communication Association (INTERSPEECH 2017). Stockholm, International Speech Communication Association, 2017, s. • p. 2998-3002. ISBN 0-000-00000-0.
 • Skarnitzl R., Šturm P., Volín J.: Zvuková báze řečové komunikace : Fonetický a fonologický popis řeči. Praha, Karolinum, 2016. 170 s. • p. ISBN 978-80-246-3272-8.
 • Volín J., Šturm P.: Pevný bod pro zkoumání řečového rytmu. Naše řeč, 2016, č. • no. 99, s. • p. 92-100. ISSN 0027-8203.
 • Šturm P., Volín J.: P-centres in natural disyllabic Czech words in a large-scale speech-metronome synchronization experiment. Journal of Phonetics, 2016, č. • no. 55, s. • p. 38-52. ISSN 0095-4470.
 • Volín J., Červinková Poesová K.: PERCEPTUAL IMPACT OF SPEECH MELODY HYBRIDIZATION: ENGLISH AND CZECH ENGLISH. Research in Language [online], 2016, č. • no. 14, s. • p. 31-41. ISSN 2083-4616.
 • Volín J., Poesová K., Weingartová L.: Speech Melody Properties in English, Czech and Czech English: Reference and Interference. Research in Language, 2015, č. • no. 13, s. • p. 107-123. ISSN 2083-4616.
 • Volín J., Bartůňková H.: Assets and liabilities of simple descriptors of fundamental frequency tracks. In Niebuhr O., Skarnitzl R.: Tackling the complexity in speech. Praha, Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2015, s. • p. 147-161. ISBN 978-80-7308-558-2.
 • Skarnitzl R., Bořil T., Vaňková J., Weingartová L., Volín J., Šturm P., Hývlová D., Lazárková D., Nechanský T., Svobodová M.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014. 162 s. • p. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Weingartová L., Volín J.: Short-term Spectral Slope Measures and their Sensitivity to Speaker, Vowel Identity and Prominence. Akustické listy, 2014, č. • no. 20, s. • p. 5-12. ISSN 1212-4702.
 • Volín J., Poesová K., Skarnitzl R.: The Impact of Rhythmic Distortions in Speech on Personality Assessment. Research in Language, 2014, č. • no. 12, s. • p. 209-216. ISSN 2083-4616.
 • Volín J., Bořil T.: Základní frekvence v konturách a průbězích. In Skarnitzl R.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 65-76. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Volín J., Weingartová L., Niebuhr O.: Between Recognition and Resignation - The Prosodic Forms and Communicative Functions of the Czech Confirmation Tag "jasně". In Campbell N., Gibbon D., Hirst D.: Social and Linguistic Speech Prosody. Dublin, Trinity College Dublin, 2014, s. • p. 115-119. ISBN 0-000-00000-0.
 • Weingartová L., Poesová K., Volín J.: Prominence Contrasts in Czech English as a Predictor of Learner's Proficiency. In Campbell N., Gibbon D., Hirst D.: Social and Linguistic Speech Prosody. Dublin, Trinity College Dublin, 2014, s. • p. 236-240. ISBN 0-000-00000-0.
 • Volín J., Churaňová E., Šturm P.: P-centre Position in Natural Two-Syllable Czech Words. In Campbell N., Gibbon D., Hirst D.: Social and Linguistic Speech Prosody. Dublin, Trinity College Dublin, 2014, s. • p. 920-924. ISBN 0-000-00000-0.
 • Volín J.: Speech sound structure studies in Prague: Differences in approaches and conflicts between methods. La Linguistique, 2014, č. • no. 2014/2, s. • p. 83-100. ISSN 0075-966X.
 • Weingartová L., Volín J.: Temporální charakteristiky. In Skarnitzl R.: Fonetická identifikace mluvčího. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014, s. • p. 95-103. ISBN 978-80-7308-548-3.
 • Šturm P., Volín J.: Morfologická informace a mentální zpracování souvislé řeči v češtině. Československá psychologie, 2013, č. • no. 57, s. • p. 569-580. ISSN 0009-062X.
 • Volín J., Bořil T.: General and Speaker-Specific Properties of F0 Contours in Short Utterances. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2013, č. • no. 2014, s. • p. 9-19. ISSN 0567-8269.
 • Weingartová L., Volín J.: Spectral Measurements of Vowels for Speaker Identification in Czech. Studie z aplikované lingvistiky, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 21-36. ISSN 1804-3240.
 • Volín J., Weingartová L., Skarnitzl R.: Spectral Characteristics of Schwa in Czech Accented English. Research in Language [online], 2013, č. • no. 11, s. • p. 31-39. ISSN 2083-4616.
 • Zíková M., Volín J.: Přízvučné a nepřízvučné ten při odkazování k vedlejším přívlastkovým větám. Naše řeč, 2012, č. • no. 95, s. • p. 33-45. ISSN 0027-8203.
 • Šturm P., Volín J.: Syllables versus phones in a word-monitoring experiment. Studie z aplikované lingvistiky, 2012, č. • no. 2012, s. • p. 25-34. ISSN 1804-3240.
 • Skarnitzl R., Volín J.: Referenční hodnoty vokalických formantů pro mladé dospělé mluvčí standardní češtiny. Akustické listy, 2012, č. • no. 18, s. • p. 7-11. ISSN 1212-4702.
 • Volín J., Uhrinová M., Skarnitzl R.: The effect of word-initial glottalization on word monitoring in Slovak speakers of English. Research in Language, 2012, č. • no. 10, s. • p. 173-181. ISSN 1731-7533.
 • Volín J., Zimmermann J.: Spectral slope parameters and detection of word stress. In Byron P.: Technical Computing Prague 2011. Praha, Humusoft, 2011, s. • p. 125-129. ISBN 978-80-7080-794-1.
 • Bissiri M., Lecumberri M., Cooke M., Volín J.: The Role of Word-Initial Glottal Stops in Recognizing English Words. In Cosi P., De Mori R., Di Fabbrizio G., Pieraccini R.: Proceedings of Interspeech 2011. Florencie, Causal Productions, 2011, s. • p. 165-168. ISBN 978-1-61839-270-1.
 • Cvrček V., Kopřivová M., Kováříková D., Šulc M., Táborský J., Volín J., Waclawičová M.: Mluvnice současné češtiny : Jak se píše a jak se mluví. Praha, Karolinum, 2010. 353 s. • p. ISBN 978-80-246-1743-5.
 • Bissiri M., Volín J.: Prosodic structure as a predictor of glottal stops before word-initial vowels in Czech English. In Vích R.: Speech Processing. Praha, Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, 2010, s. • p. 23-28. ISBN 978-80-86269-21-4.
 • Volín J., Churáňová E.: Probabilities of consonantal sequences in continuous Czech texts. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, 2010, č. • no. 2009, s. • p. 49-62. ISSN 0567-8269.
 • Volín J.: On the significance of the temporal structuring of speech. In Malá M., Šaldová P.: ...for thy speech bewrayeth thee. Praha, Filozofická fakulta UK, 2010, s. • p. 289-305. ISBN 978-80-7308-299-4.
 • Volín J.: Fonetika a fonologie. In Cvrček V.: Mluvnice současné češtiny. Praha, Karolinum, 2010, s. • p. 35-64. ISBN 978-80-246-1743-5.
 • Volín J., Skarnitzl R.: The strength of foreign accent in Czech English under adverse listening conditions. Speech Communication, 2010, č. • no. 52, s. • p. 1010-1021. ISSN 0167-6393.
 • Volín J., Skarnitzl R.: Suprasegmental Acoustic Cues of Foreignness in Czech English. In Odyssey 2010: The Speaker and Language Recognition Workshop. Brno, VUT Brno, 2010, s. • p. 271-278. ISBN 978-80-214-4114-9.
 • Palková Z., Volín J., Zimmermann J.: Wavelet transform of speech and stylization of acoustic parameters. In Vích R.: Speech Processing. Praha, Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, 2010, s. • p. 44-49. ISBN 978-80-86269-21-4.
 

2016 – 2018: Age-related changes in acoustic characteristics of adult speech (Co-Investigator)

2016 – 2018: Combining phonetic and corpus-based approaches to remedy disruptive effects in synthetic speech (team member)

2012 – 2016: Effect of group variability factors on the perception of speaker personality (Principal Investigator)

Past projects

2014 – 2015: Cognitive load in processing speech with foreign accent (Principal Investigator)

2012 – 2014: Speaker-specific characteristics in Czech and their potential applicability in forensic phonetic practice (team member)

2007 – 2011: Sound to Sense (Co-Investigator)

2005 – 2007: Notions of phonetic description in relation to acoustic, perceptual and articulatory characteristics of speech (team member)

I teach courses of Current Trends in Phonetic Sciences, Psychophonetics, Speech Acquisition, as well as English Phonetics and Phonology and Phonetic Variability of English.

Úvod > Institute > Staff > Jan Volín