Termín státní závěrečné zkoušky

Předběžný termín konání BZK a SZZK je ve středu 20. června 2018 a ve čtvrtek 21. června 2018. Bakalářskou či diplomovou práci je třeba odevzdat nejpozději v pondělí 28. května 2018.

Úvod > Nástěnka > Termín státní závěrečné zkoušky